DSC 9090

Aanmelden bij Altra Onderwijs

Voor het aanmelden van een leerling op één van onze Altra-scholen gelden de volgende stappen.

Lees eerst alle stappen voordat u het aanmeldingsformulier invult en toestuurt.


Let op voor een aanmelding bij Altra College Bleichrodt: wij kunnen geen plaatsingsgarantie bieden en stellen een wachtlijst op. Wanneer er ruimte is, geven wij voorrang aan leerlingen uit het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Let op:

 • Amsterdamse leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het (speciaal) voortgezet onderwijs, worden door de basisschool aangemeld in ELK. Deze leerlingen hoeven niet te worden aangemeld via dit aanmeldformulier.
 • Aanmelding van zij-instromers en schoolverlaters voor het schooljaar 2024-2025 dienen wij uiterlijk vrijdag 7 juni 2024 te ontvangen. Ouders en betrokken onderwijspartijen ontvangen vóór de zomervakantie 2024 schriftelijk bericht of het kind wel of niet geplaatst kan worden op een school van Altra. Deze beoordeling is alleen mogelijk op basis van een compleet dossier en een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
 • Voorrangsregel: aanmeldingen van leerlingen binnen ons eigen schoolbestuur hebben voorrang op plaatsing.

Stap 1: aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

U heeft in overleg met de huidige school van uw kind besloten om een aanmelding te doen voor speciaal onderwijs. Alle kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs, hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De huidige school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband.

In deze uitzonderingsgevallen vraagt Altra de TLV aan voor uw kind:

 • Uw kind is niet ingeschreven op een school.
 • Uw kind stapt over van basisonderwijs (BAO, SBO, SO) naar voorgezet speciaal onderwijs (VSO). 

Stap 2: de leerling aanmelden bij Altra

Klik (ná het lezen van alle stappen) onderaan deze pagina op de button ‘aanmelden’ om uw kind aan te melden.

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen vragen wij wie het gezag heeft over de leerling. Dit doen wij omdat wij de aanmelding uitsluitend in behandeling kunnen nemen wanneer alle gezaghebbenden instemmen met de aanmelding. Het aanmeldformulier moet dan ook ondertekend zijn door alle gezaghebbende(n). Als het nodig is, gaat Altra Onderwijs na of er een tweede gezaghebbende is. Wij vragen daarvoor een uittreksel van het Openbaar Gezagsregister op bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl.

Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangen u en de huidige school een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Stap 3: de huidige school levert gegevens aan

De huidige school levert de onderstaande documenten bij ons aan. Dit doen zij op een beveiligde manier. De school die u opgeeft in het aanmeldformulier krijgt hierover een automatische mail.

Voor alle leerlingen:

 • Kopie van aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van Toelaatbaarheidsverklaring
 • Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)
 • Rapport huidig schooljaar
 • Indien aanwezig:
  • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met of zonder een formele DSM-classificatie;
  • Rapportage hulpverlening;
  • Intelligentieonderzoek;
  • Dyslexieverklaring of verklaring van een andere leerstoornis.

Aanvullend voor zij-instromers (vanaf een andere VO-school):

 • Aanwezigheidsoverzicht huidig schooljaar
 • Eind/overgangsrapport
 • Meest recente rapport. Indien aanwezig: ook het rapport van het vorige schooljaar.

Aanvullend voor basisschoolverlaters:

 • Onderwijskundig rapport (Oki-doc)
 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlaters onderzoek voor leerlingen vanuit het SBO
 • Schooladviesformulier

De school kan het dossier beschikbaar maken voor Altra Onderwijs via Overstap Service Onderwijs (OSO). 
Met eventuele vragen kunnen zij terecht bij aanmeldingonderwijs@altra.nl.

Stap 4: Altra onderzoekt de aanmelding

Altra onderzoekt of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek is. Dit onderzoek duurt 6 tot 10 weken en is een wettelijke termijn. De vakantieweken tellen mee in deze termijn. 

Dit betekent dat aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar uiterlijk rond de meivakantie gedaan dienen te worden.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de plaatsingsmogelijkheden

U ontvangt een brief over de plaatsingsmogelijkheden. Als wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school als u een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als de school geen passende onderwijsplek kan bieden, ontvangt u ook een brief met toelichting.

Voorrangsregel: aanmeldingen van leerlingen binnen het eigen schoolbestuur hebben voorrang op plaatsing.