Hero

Aanmeldformulier Altra Onderwijs

Hierbij meld ik aan:

Voor de volgende Altra-school:

Meerdere keuzes mogelijk.

Onderwijsaanbod onderbouw: havo, vwo. Onderwijsaanbod bovenbouw: havo, vwo
Onderwijsaanbod onderbouw: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t. onderwijsaanbod bovenbouw: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, mbo1
Onderwijsaanbod: vmbo-t leerjaar 1 t/m 4
Onderwijsaanbod onderbouw: PRO, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t. Onderwijsaanbod bovenbouw: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, arbeidstoeleiding, mbo1
Onderwijsaanbod onderbouw: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, mavo/havo. Onderwijsaanbod bovenbouw: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, mbo1. Aanmelden voor de Maatwerkklas doet u via het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Ga naar de website www.swvam.nl/contact.
Onderwijsaanbod onderbouw: vmbo-b, vmbo-k. Onderwijsaanbod bovenbouw: vmbo-k, mbo1, mbo2, arbeidstoeleiding

Indien u vragen heeft of wilt overleggen over de locatie die het best past bij de situatie van uw zoon/dochter, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.  

Voor onderwijszorgarrangementen van Altra/Educé geldt een alternatieve aanmeldroute. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de huidige/laatste school van uw kind. Het gaat om de volgende onderwijszorgarrangementen:

  • Altra College Arkin
  • School2Care Amsterdam
  • Purmer College
  • Team Thuiszitters
  • Top-trajecten

Gegevens ouders en voogd


Gegevens huidige of laatst bezochte school:

Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Na aanmelding worden de gegevens bewaard door de nieuwe school. Wanneer uw kind niet wordt ingeschreven bij Altra Onderwijs dan verwijderen wij 31-07-2023 de gegevens.
Vul de naam van de huidige of laatst bezochte school in. Niet de naam van de hulpverlenende instantie of hulpverlener.
(Invullen indien leerling wordt aangemeld voor aanvang nieuw schooljaar)

De leerling wordt aangemeld door:

Your browser does not support the Signature field
Your browser does not support the Signature field
Your browser does not support the Signature field