Hero

Aanmeldformulier schoolverlaters

Uiterste aanmelddata schooljaar 2021/2022. Het aanmelden van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO is mogelijk vanaf 1 januari 2021. De aanmeldperiode loopt tot en met donderdag 11 maart 2021.

Hierbij meld ik aan:

Voor de volgende Horizon school:

Gegevens ouders en voogd

Gegevens huidige of laatst bezochte school:

De leerling wordt aangemeld voor:

N.B.
Aanmelding voor het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Indien de leerling toelaatbaar wordt geacht voor de betreffende Horizon-school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring (voor schoolverlaters) aangevraagd door Horizon, OZO Onderwijs.

Your browser does not support the Signature field
Your browser does not support the Signature field
Your browser does not support the Signature field
Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.