Hero

Aanmeldformulier schoolverlaters

Uiterste aanmelddata schooljaar 2020/2021. Het aanmelden van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO is mogelijk vanaf 1 januari 2020. De aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 13 maart 2020.

Hierbij meld ik aan:

Voor de volgende Horizon school:

Gegevens huidige of laatst bezochte school:

De leerling wordt aangemeld voor:

N.B. Indien het basisschooladvies gericht is op VSO en ouders willen eerst aanmelden bij een reguliere school, dan verzoeken wij u ons vóór 15 april 2019 schriftelijk te berichten of de aanmelding voor VSO wel of niet doorgaat. Na 15 april 2019 kunnen wij niet meer garanderen dat instromen in het VSO nog mogelijk is per aanvang nieuw schooljaar.
Aanmelding voor het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Indien de leerling toelaatbaar wordt geacht voor de betreffende Horizon-school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring (voor schoolverlaters) aangevraagd door Horizon, OZO Onderwijs.

Your browser does not support the Signature field
Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.