Hero

Aanmeldformulier schoolverlaters

Uiterste aanmelddata schooljaar 2021/2022. Het aanmelden van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO is mogelijk vanaf 1 januari 2021. De aanmeldperiode loopt tot en met donderdag 11 maart 2021.

Hierbij meld ik aan:

Voor de volgende Horizon school:

Gegevens huidige of laatst bezochte school:

De leerling wordt aangemeld voor:

N.B.
Aanmelding voor het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Indien de leerling toelaatbaar wordt geacht voor de betreffende Horizon-school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring (voor schoolverlaters) aangevraagd door Horizon, OZO Onderwijs.

Your browser does not support the Signature field
Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.