Hero

Aanmeldformulier schoolverlaters

Voor schoolverlaters van groep 8 is aanmelden voor het eerste leerjaar VSO mogelijk tussen zaterdag 1 januari 2023 en vrijdag 17 maart 2023.

Aanmelden voor het eerste leerjaar VSO op het Kesper College en het Rijnstroom College is mogelijk tussen zaterdag 1 januari 2023 en woensdag 15 maart 2023.

Hierbij meld ik aan:

Voor de volgende Horizon school:

Gegevens ouders en voogd

Gegevens huidige of laatst bezochte school:

De leerling wordt aangemeld voor:

N.B.
Aanmelding voor het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Indien de leerling toelaatbaar wordt geacht voor de betreffende Horizon-school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring (voor schoolverlaters) aangevraagd door Horizon, OZO Onderwijs.

Your browser does not support the Signature field
Your browser does not support the Signature field
Your browser does not support the Signature field
Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.