Bleichrodt low res 55
Altra College Bleichrodt

Aanmelden

Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We geven les op verschillende niveaus. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek op school krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden.

Speciaal onderwijs is niet voor iedere leerling toegankelijk. Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden op het Altra College, nadat het regionale ‘Samenwerkingsverband’ een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

De samenwerkingsverbanden in de regio’s waar Altra College actief is zijn:
Waterland

Amsterdam

Amstelland en de Meerlanden

Zaanstreek


De meeste aanmeldingen bij het Altra College zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.

Neem contact op met passendonderwijs@altra.nl of met onze afdeling voor informatie of advies over wat Altra College Bleichrodt kan bieden.