Altra Amsterdam Bleichrodt 70
Altra College Bleichrodt

LOB en Qompas

Bij het vak LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding) laten we leerlingen nadenken over hun vervolgopleiding en toekomstig beroep. Dat begint al in het eerste jaar bij de vorming van de identiteit, in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel en later volgt de keuze voor een studie en een roc, aoc of vakschool, hbo of universiteit.

Belangrijke doelen van LOB zijn:

 • de leerling leert zichzelf kennen;
 • de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen en ontwikkelen;
 • de leerling krijgt zicht en grip op de (school)loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier.


Loopbaancompetenties

Elke leerling bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties (combinaties van kennis, vaardigheden en houding) wat zij/hij kan en wil en hoe dit omgezet kan worden in een beroep of opleiding (loopbaan). Door ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties leren leerlingen keuzes maken en zelf hun (school)loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn:

 • kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
 • motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
 • werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
 • loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
 • netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Loopbaandossier
Een loopbaandossier beschrijft hoe, wanneer en wat een leerling heeft gedaan om te weten komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn en hoe de leerling die heeft ontwikkeld.

Rol van ouder(s)/verzorger(s)

Altra College betrekt ouder(s)/verzorger(s) bij LOB door:

 • informatie over LOB te geven;
 • ouders in te zetten bij voorlichting aan jongeren;
 • ouders tips te geven voor gesprekken thuis over LOB.

Qompas
Binnen Altra College steunen we het LOB-proces met de methode Qompas. Binnen Qompas doorlopen leerlingen stappenplannen waarin relevante informatie aan bod komt. Sinds schooljaar 2019-2020 krijgen ouder(s)/verzorger(s) een belangrijker rol vanuit de stappenplannen en opdrachten van leerlingen. Klik hier voor meer informatie.

Qompas mavo

Qompas mavo is een gehele LOB-leerlijn vanaf leerjaar 1 tot en met 4. Ze helpt leerlingen bij het maken van de juiste keuze voor een profiel, bij zicht en grip krijgen op de eigen kwaliteiten en bij het creëren van een reëel perspectief qua beroep en opleiding. Klik hier voor de link naar Qompas mavo.

Qompas onderbouw havo en vwo

Qompas Start is een LOB-leerlijn voor havo/vwo leerjaar 1 en 2. Ze wordt gevolgd door de leerlijn Qompas Profielkeuze en de leerlijn Qompas Studiekeuze. Ze helpt leerlingen zicht en grip krijgen op de eigen voorkeuren, hun loopbaancompetenties en op een aantal studievaardigheden. Er wordt een begin gemaakt met het beantwoorden van vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ Klik hier voor de link naar Qompas Start.

Qompas bovenbouw havo en vwo

Qompas Profielkeuze
is een LOB-leerlijn in leerjaar 3 (havo) en 4 (vwo). Ze wordt vooraf gegaan door de leerlijn Qompas Start en gevolgd door de leerlijn Qompas Studiekeuze. Ze helpt leerlingen bij het maken van één van de vier eindexamenprofielen en keuzevakken. Ze bestaat uit verschillende (ook in de praktijk uit te voeren) stappenplannen, vijf tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Klik hier voor de link naar Qompas Profielkeuze.

Qompas Studiekeuze is een LOB-leerlijn in leerjaar 4/5 (havo) en 5/6 (vwo). Ze wordt vooraf gegaan door de leerlijn Qompas Profielkeuze. Ze helpt leerlingen bij het maken van een keuze voor een passende hbo-, of wo-vervolgstudie. Ze geeft uitgebreide informatie van ongeveer 500 bachelor studies van de hogescholen en universiteiten in Nederland. Ze bestaat uit verschillende (ook in de praktijk uit te voeren) stappenplannen, open dagen kalender, vier tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Klik hier voor de link naar Qompas Studiekeuze.