Altra Amsterdam Bleichrodt 70
Altra College Bleichrodt

Introductie

Welkom op onze school. Ben je nog niet eerder op onze school geweest? Laat je dan rondleiden door zorgcoordinator Myrthe:

En zit je nu in groep 8, dan is dit ook handig om over onze school te weten:

Onze school is er voor leerlingen met een havo/vwo-niveau die zich in het regulier onderwijs niet goed kunnen handhaven. Vaak komt dit door een stoornis in het autistisch spectrum. Leerlingen met een mavo/havo advies bieden we een passend traject aan. We werken hierin samen met Altra College Centrum. Deze leerlingen starten bij Altra College Centrum met de mogelijkheid om door te stromen naar Bleichrodt.

Op Bleichrodt werken ook medewerkers van Levvel (voorheen de Bascule), academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De leerlingen die ondersteuning van Levvel nodig hebben, krijgen behandeling onder schooltijd. Daarnaast biedt Altra jeugd & opvoedhulp trainingen aan die de vaardigheden van de leerlingen vergroten.

Gezamenlijk stellen Altra en Levvel een plan op om je passende hulp en onderwijs te bieden. Niet alleen goede hulp en onderwijs zijn belangrijk; ook jouw omgeving moet recht doen aan wat je nodig hebt. Altra College Bleichrodt is daarom veilig en uitnodigend en werkt met kleine klassen waarin jongeren zich prettig voelen.

Voor jongeren die extra ondersteuningsbehoeften hebben bieden we verschillende onderwijszorgarrangementen binnen onze school. Zorgcoordinator Lynn laat je de verschillende arrangementen zien:

Ben jij nieuw op Altra College Bleichrodt? Bekijk jouw mogelijkheden

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

MAVO
  • Zorg en welzijn
  • Economie

Jaar 3 en 4

HAVO/VWO
  • Natuur, techniek en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij
  • HAVO: jaar 1 t/m 5
  • VWO: jaar 1 t/m 6

SJSO-ondersteuning

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.

Gezonde School

Altra College Bleichrodt wil een omgeving bieden waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Op onze school leren de leerlingen over wat gezond eten is en hoe ze een gezonde keuze kunnen maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.Vanaf 1 mei 2018 voldoet onze kantine aan de richtlijnen van het voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We maken hiermee de gezonde keuze, de makkelijke keuze.