Altra Amsterdam Bleichrodt 70
Altra College Bleichrodt

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat tussen 8.30 en 8.45 uur bij het secretariaat van de school: 020 - 5632800.

Bezoek aan de huisarts

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan het secretariaat.

Vakanties & vrije dagen

Schooljaar 2020-2021
Zomervakantie - 10 juli t/m 22 augustus 2021 

Schooljaar 2021-2022

Mentorgesprekken - 23 en 34 augustus 2021
Eerste schooldag - 25 augustus 2021
Herfstvakantie - 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie - 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie - 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Meivakantie - 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Lesvrije week - 11 juli 2022 t/m 15 juli 2022
Zomervakantie - 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022

Goede vrijdag - 15 april
Tweede Paasdag - 18 april
Hemelvaart - 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag - 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)

11 oktober 2021
14 december 2021
23 maart 2022
8 maart 2022 (leerlingen vanaf 12.15 uur vrij)
7 april 2022 (leerlingen vanaf 12.15 uur vrij)
7 juni 2022

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.