DSC 9227
Altra College Bleichrodt

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat tussen 8.30 en 8.45 uur bij het secretariaat van de school: 020 - 5632800.

Bezoek aan de huisarts

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan het secretariaat.

Vakanties & vrije dagen

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

Schooljaar 2020-2021

17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling
24 augustus 2020 - Eerste schooldag
10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie
19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie
8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie
24 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
2 april 2021- Goede Vrijdag
5 april 2021 - 2e Paasdag
6 april 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
19 april 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie
13 mei 2021 - Hemelvaartsdag
14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij
24 mei 2021 - 2e Pinksterdag
8 juni 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.