Altra centrum low res 16
Altra College Centrum

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouder(s) je tussen 8.00 uur en 8.45 uur af.

Bezoek aan de dokter

Plan je afspraken met huisarts, tandarts of andere zorgverlener zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lukt het niet een afspraak te maken buiten de lestijden? Laat dan de afsprakenkaart of brief zien aan je mentor waarin de afspraak vermeld staat.

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

Extra vrije dagen
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen

13 september 2022 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij)
14 november 2022 (leerlingen hele dag vrij)
13 januari 2023 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij)
17 maart 2023 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij)
4 april 2023 (leerlingen hele dag vrij)
5 juni 2023 (vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij)

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.