Altra Centrum 53
Altra College Centrum

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouder(s) je tussen 8.00 uur en 8.45 uur af.

Bezoek aan de dokter

Plan je afspraken met huisarts, tandarts of andere zorgverlener zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lukt het niet een afspraak te maken buiten de lestijden? Laat dan de afsprakenkaart of brief zien aan je mentor waarin de afspraak vermeld staat.

Vakanties en vrije dagen

Schooljaar 2020/2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

Schooljaar 2021/2022

Eerste schooldag - 23 augustus 2021
Herfstvakantie - 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie - 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie - 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Meivakantie - 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag - 15 juli 2022
Zomervakantie - 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022

Goede vrijdag - 15 april
Tweede Paasdag - 18 april
Hemelvaart - 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag - 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)

12 oktober 2021
14 december 2021
3 maart 2022
7 juni 2022

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.