IHUB Haarlemmermeer low res 4
Altra College Haarlemmermeer

Aanmelden

Altra College Haarlemmermeer is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, wij spreken liever van voortgezet passend onderwijs. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig en woont u in de regio Amstelland-Meerlanden.

De aanmeldingen lopen via de school:
T: 023-5553972
E: ac.haarlemmermeer@altra.nl

De meeste aanmeldingen bij het Altra College zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.