DSC 0147
Altra College Haarlemmermeer

Aanmelden

Altra College Haarlemmermeer is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, wij spreken liever van voortgezet passend onderwijs. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. 

De aanmeldingen lopen via het regioloket:
T: 088 - 0046 900
E: regioloket@swvam.nl