Altra Haarlemmermeer 40
Altra College Haarlemmermeer

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat tussen 8.30 en 8.45 uur bij het secretariaat van de school: 023-5553972.

Bezoek aan de huisarts

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan het secretariaat.

Vakanties & vrije dagen

Schooljaar 2020/2021:
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

Schooljaar 2021-2022

Eerste schooldag 23 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 15 juli 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022
Goede vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Hemelvaart 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)
Studiedag     11 oktober 2021
Studiedag     14 december 2021
Studiedag     3 maart 2022
Studiedag     7 juni 2022

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.