IHUB Haarlemmermeer low res 4
Altra College Haarlemmermeer

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouders dat tussen 8.30 en 8.45 uur bij het secretariaat van de school: 088-9113100.

Bezoek aan de huisarts

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan het secretariaat.

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 22 juli t/m 1 september 2023
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

8 januari 2024
20 maart 2024

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de e-mail.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.