Altra College Waterland low res 100
Altra College Waterland

Altra College Zaanstreek-Waterland ontvangt extra ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft extra subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU beschikbaar gesteld aan de gemeente Zaanstad ten behoeve van PrO/vso. Deze subsidie geldt naast de reeds toegezegde subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in schooljaar 2020-2021. Voor Altra College Zaanstreek en Altra College Waterland betekent dit een extra subsidie in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 van totaal circa € 120.000.

Altra College Zaanstreek en Altra College Waterland investeren de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken, branchecursussen en stages.

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.