DSC 9452
Altra College Zuidoost

Aanmelden

Altra College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. 

De aanmeldingen lopen via het onderwijsschakelloket: 020 - 811 99 22.