DSC 9452
Altra College Zuidoost

Proefexamens voor de Bovenbouw.

Maandag 10 februari 2020 t/m woensdag 12 februari vinden de proefexamens plaats voor de leerlingen van het 4e en 5e leerjaar op Altra College Zuidoost.

Het vierde leerjaar (MBO1) nemen de examens Rekenen en Nederlands af en de vijfde leerjaar (MBO2) leerlingen nemen daarbij nog Engels af. Voor Nederlands en Engels zijn het de onderdelen: lezen, luistervaardigheid en leesvaardigheid.

De proefexamens worden op onze eigen lokatie gemaakt, maar worden afgenomen onder toezicht van de docenten van het ROC Top.