Altra Zuid Oost deel 1 low res 45
Altra College Zuidoost

Talent Academie

talent.jpg


23 september 2020 starten we met iets nieuws: de Talentacademie!!

Hier gaan we aan de slag met de talenten van de leerlingen. We zullen eenmalige activiteiten afwisselen met blokken van 3-5 lessen voor een activiteit waarvan we merken dat het de interesse van de leerlingen heeft. De leerlingen die meedoen aan een activiteit kunnen daar deelcertificaten voor behalen en zo een talenten-portfolio opbouwen. We werken vraaggericht en zullen de leerlingen betrekken bij de invulling van de lessen om zo invulling te geven aan het ontdekken van eigen talenten.

De middag zier er als volgt uit:

Dagplanning

Warming-up: 14.30-15.00
Leerlingen verzamelen in het Talentlokaal van de school
Er is gelegenheid wat te eten
Doornemen van de dag en voorbereiden gastdocent.

Gastdocent: 15.00-16.30
Het uitvoeren van de gastles
Maken werk voor portfolio

Afsluiting_ 16.30-17.00
Nabespreking gastles
Voorbereiden andere gastlessen
1 op 1 gesprekken voor eigen wensen/doelen