DSC 9452
Altra College Zuidoost

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Als je ziek bent, dan melden je ouders of verzorgers je tussen 8.00 en 8.30 uur af bij de school. Elke volgende dag dat je ziek bent verwachten we wederom een bericht.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

Schooljaar 2020/2021:

17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling
19 augustus 2020 - Eerste schooldag
10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie
20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie
2 april 2021- Goede Vrijdag
5 april 2021 - 2e Paasdag
24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie
13 mei 2021 - Hemelvaartsdag
14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij
24 mei 2021 - 2e Pinksterdag
10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie
23 augustus 2021 - Eerste schooldag

Studiedagen 2020/2021 (leerlingen vrij)

19 oktober 2020
8 januari 2021
24 maart 2021
10 mei 2021

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.