Horizon Bets Frijlingschool low res 3
Bets Frijlingschool

Introductie

De Bets Frijlingschool is een basisschool voor speciaal onderwijs. Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij hun gedrag biedt de Bets Frijlingschool een veilige en leuke plek waar ze wél tot hun recht komen. Zo werken we met kleine groepen, waardoor we veel aandacht aan ieder kind kunnen geven. We benaderen de kinderen positief en werken met duidelijke gedragsregels en een heldere structuur. Op deze manier kunnen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

Lees ervaringen van ouders en opvoeders

Moeder Brigit: 'Zijn gedrag was zo snel veranderd'

Moeder Saskia: 'Ik denk dat hij op de reguliere school best eenzaam was’


De school

Bets Frijling begon in 1938 als dertigjarige arts als vrijwilliger bij het Medisch Opvoedkundig Bureau Prinsengracht. Een jaar later werd ze medewerkster. Daar werd haar interesse gewekt voor psychoanalyse. In 1965 werd Bets Frijling de eerste hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Er bestaat dus een mooie verbinding tussen Bets Frijling en onze speciale school.

Onze doelen

Elk kind is uniek, dat is ons vertrekpunt. Hoe kunnen we de talenten van ieder kind tot wasdom laten komen? Door ieder kind serieus te nemen, door goed te kijken waar de talenten liggen en door samen te werken met de ouders. Kinderen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Daarom zijn we niet te snel tevreden met kleine successen. We leggen de lat hoog. Zo bouwen de leerlingen vertrouwen op en voelen ze:

  • ik doe ertoe;
  • wat ik kan doet ertoe;
  • ik kan (steeds beter) voor mijzelf en voor mijn omgeving zorgen.

Op school kunnen de leerlingen dat oefenen en leren in een veilige en prettige omgeving.

Hoe pakken we dat aan?

Om het zelfvertrouwen van de leerling te versterken, kijken we vooral naar de sterke eigenschappen van het kind. We hebben aandacht voor positief gedrag en proberen dat uit te bouwen.

Ook heel belangrijk zijn duidelijke regels en veel structuur. De kinderen weten wat ze wel en niet mogen en hoe ze zich wel en niet kunnen gedragen. In deze veilige omgeving oefenen de kinderen met nieuwe vaardigheden. En mogen ze fouten maken! Zo leren ze stukje bij beetje dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze zich gedragen en wat ze leren op school.

Balans

Leren is voor een school natuurlijk enorm belangrijk. Bij ons leren onze leerlingen niet alleen rekenen en taal, maar ook hoe je je gedraagt en hoe de leerlingen met anderen en met hun eigen gevoelens omgaan. Die twee zijn in balans.

Veilige plek

De school is een veilige plek zijn voor de leerlingen. Onze leerlingen hebben behoefte aan een heldere en duidelijke (gestructureerde ) omgeving. Ook de afspraken met kinderen en ouders moeten duidelijk zijn, zodat daarover geen misverstanden ontstaan. Voor ons én voor de leerlingen staat voorop:

  • Respect
  • Ontwikkelen
  • Samen

Dit zijn geen loze woorden, maar levende begrippen op school. We belonen goed gedrag en spreken de kinderen erop aan als ze zich hier niet aan houden.

Gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School. Hiermee laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij hanteren een groente/fruitbeleid van 5 dagen. Dit houdt in we dagelijks groente en fruit eten op school.

De Bets Frijlingschool is een Gezonde school

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 3 t/m 8