Altra Bets Frijlingschool 124
Bets Frijlingschool

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 08.00 en 08.30 uur ’s ochtends naar de school bellen. Telefoon: 0299 - 432 094. Als wij geen verzuimmelding hebben ontvangen, nemen we bij afwezigheid voor 09.00 uur contact met u op.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

Schooljaar 2020-2021

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

Schooljaar 2021-2022
Eerste schooldag 23 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 15 juli 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022
Goede vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Hemelvaart 26 en 27 mei
Tweede en Derde Pinksterdag 6 en 7 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)
Studiedag 15 oktober 2021
Studiedag 14 december 2021
Studiedag 3 maart 2022

Wij hebben nog niet alle studiedagen ingepland. De stellen wij zo snel mogelijk vast en vindt u dan in ParnasSys.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.