DSC 9671
Purmercollege

Introductie

Een hele nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden, dat biedt Purmer College. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en begeleiding. Ze krijgen een van 8 tot 8 een leerprogramma op onze locatie in combinatie met stage en werk. We maken daarbij gebruik van de werkzame elementen en onderbouwing van School2Care en bouwen daarop voort.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids