Altra Pumer College 78
Purmer College

Introductie

Een hele nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden, dat biedt het Purmer College. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en begeleiding. Ze krijgen een leerprogramma van 8 tot 20 uur op onze locatie in combinatie met stage en werk. We maken daarbij gebruik van de werkzame elementen en onderbouwing van School2Care en bouwen daarop voort.

Maak kennis met Purmer College

Kijk voor meer informatie in de schoolgids