DSC 9671
Purmer College

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

De ouder/verzorger meldt ziekte van de leerling vóór 8.30 uur. De leerling mag niet zelf bellen. U belt iedere dag dat u kind ziek is naar school. U kunt bellen naar: 020 – 632 80 90.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

Schooljaar 2020-2021

17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling
24 augustus 2020 - Eerste schooldag
10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie
19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie
8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie
24 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
2 april 2021- Goede Vrijdag
5 april 2021 - 2e Paasdag
24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie
10 mei 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
13 mei 2021 - Hemelvaartsdag
14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij
24 mei 2021 - 2e Pinksterdag
10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de jaarplanner en/of nieuwsbrief.

NB: tijdens schoolvakanties is het Purmer College niet gesloten. Wij bieden leerlingen dan een vakantieprogramma.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.