DSC 9671
Purmercollege

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Ziek melden

De ouder/verzorger meldt ziekte van de leerling vóór 8.30 uur. De leerling mag niet zelf bellen. U belt iedere dag dat u kind ziek is naar school. U kunt bellen naar: 020 – 632 80 90.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

21 t/m 25 oktober 2019 - Herfstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 - Kerstvakantie
17 februari t/m 21 februari 2020 - Voorjaarsvakantie
20 april t/m 5 mei 2019 Meivakantie
21 mei 2020 - Hemelvaartsdag
1 juni 2020 - 2e Pinksterdag
6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie
17 augustus 2020 - Eerste schooldag

NB: tijdens schoolvakanties is het Purmer College niet gesloten. Wij bieden leerlingen dan een vakantieprogramma.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.