DSC 9804
School2Care Amsterdam

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

U kunt uw kind ziek melden vóór 8.30 uur. De leerling mag dus niet zelf bellen.
Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een leerling heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

Schooljaar 2020-2021
17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling
24 augustus 2020 - Eerste schooldag
10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie
19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie
8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie
25 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
2 april 2021- Goede Vrijdag
5 april 2021 - 2e Paasdag
24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie
10 mei 2021 - Studiedag (leerlingen vrij)
13 mei 2021 - Hemelvaartsdag
14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij
24 mei 2021 - 2e Pinksterdag
10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

Tijdens de schoolvakanties is School2Care open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.