S2 C AMSTERDAM 37
School2Care Amsterdam

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

U kunt uw kind ziek melden vóór 8.30 uur. De leerling mag dus niet zelf bellen.
Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een leerling heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald.

2020/2021:

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

2021/2022:

Coachgesprekken 23 augustus t/m 27 augustus 2021
Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 15 juli 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022

Goede vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Hemelvaart 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)

22 november 2021
14 december 2021
3 maart 2022
11 april 2022
7 juni 2022

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.