S2 C amsterdam low res 27
School2Care Amsterdam

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, ziekmelden, doktersbezoek en SOMtoday. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

U kunt uw kind ziek melden vóór 8.30 uur. De leerling mag dus niet zelf bellen.
Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een leerling heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met je huisarts, tandarts of andere zorgverlener plan je zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de receptie.

Vakanties & vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is School2Care open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouders per vakantie geïnformeerd. In de eerste periode bij School2Care is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Aanwezigheid in overige vakanties wordt in overleg bepaald.

Schoolvakanties

Zomervakantie 22 juli t/m 1 september 2023
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

8 januari 2024
20 maart 2024

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld de cijfers, het huiswerk en de afwezigheid. Klik hier om in te loggen.