DSC 5640
Educatief Centrum

Aanmelden

Aanmelden met TLV
Voor uw kind is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om op een van onze scholen te worden toegelaten. Een TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband door de school van herkomst.

Aanmelden zonder TLV

Heeft uw kind nog geen TLV dan kunt u contact opnemen met de school waar uw kind nu zit. In alle andere gevallen, thuiszitters bijvoorbeeld, kan contact worden gezocht met OZO Onderwijs (aanmeldbureau voor Horizon-scholen in Rotterdam). Wij helpen u graag verder bij het zoeken naar een passende onderwijsplek.

Hoe meldt u uw kind aan?

 1. Download het aanmeldformulier en vul deze in.

  Wilt u uw kind aanmelden voor een van onze scholen buiten Rotterdam (Gouda, Alphen aan den Rijn, Oostvoorne, Spijkenisse, Schiedam)? Neem dan direct contact op met de school.

 2. Mail het formulier naar OZO Onderwijs: ozo.onderwijs@horizon.eu.

 3. Gaat uw kind al naar school? Vraag deze school ook om de benodigde documenten voor de aanmelding aan te leveren.

Hoe verder?

 • Het aanmelddossier wordt gecontroleerd op volledigheid. Als er nog aanvullende informatie nodig is, nemen we daarover contact met u op. 
 • Wij onderzoeken of de beoogde school uw kind een passende onderwijsplek kan bieden én of er plek is in het betreffende leerjaar. Volgens de wet hebben wij hier 6 tot 10 weken (excl. schoolvakanties) tijd voor. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat het aanmelddossier compleet is. 
 • Indien de school aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind voldoet en er plek is, sturen wij u een plaatsingsbrief. De schoolleider neemt contact met u op voor een intakegesprek, waarin de startdatum op school wordt afgesproken. Is er geen plek dan ontvangt u een wachtlijstbrief. Plaatsing kan uitsluitend geschieden indien de leerling een geldige TLV heeft.
 • Indien de school waarvoor uw kind is aangemeld niet de meest passende school is, dan nemen wij contact met u op voor nadere toelichting en advies. U ontvangt een afwijsbrief.

Uiterste aanmelddata schooljaar 2019/2020

 • Voor schoolverlaters:
  Het aanmelden van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO is mogelijk vanaf 1 januari 2020. De aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 13 maart 2020.
 • Voor alle andere leerlingen:
  Alle aanmeldingen (anders dan schoolverlaters), die wij hebben ontvangen voor vrijdag 15 mei 2020, worden in behandeling genomen. Ouders en betrokken onderwijspartijen ontvangen vóór de zomervakantie 2020 bericht of de leerling wel of niet geplaatst kan worden.

Heeft u vragen over het aanmelden van uw kind voor een Horizon-school?

Neem dan contact op met OZO Onderwijs. 
T: 0800-45 67 899
E: ozo.onderwijs@horizon.eu