Horizon VSO Educatief Centrum binnen low res 12
Educatief Centrum

Introductie

Het Educatief Centrum in Delfshaven is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen door gedrag, krijgen bij ons een nieuwe kans. Bij het Educatief Centrum staat het perspectief van de leerling altijd centraal.

Direct naar de Toolkit voor verwijzers

Bekijk de aanpak en mogelijkheden van het Educatief Centrum:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/724dt9bZ_K0

We leiden leerlingen op voor een passende plek op de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar vervolgonderwijs op het MBO. Ons doel is om goede werknemers van onze leerlingen te maken en we bieden de mogelijkheid een entree-diploma te halen. Op onze school benadrukken we de kwaliteiten van onze leerlingen en zorgen wij ervoor dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Het uitstroomperspectief binnen onze school is werk of vervolgonderwijs. Doorstroming naar werk kan via een van de twee interne stagebedrijven, ons binnenvaartschip De MATE, of de interne entree-opleiding. Op het binnenvaartschip De MATE leiden we jongeren op tot matroos, met daaraan gekoppeld een baangarantie.

Onze leerlingen vertellen u graag welke mogelijkheden het Educatief Centrum hen biedt:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/NkBu_l3YkOU

> Bekijk meer video's van het Educatief Centrum in de Toolkit verwijzers

Klassen

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 15,5 t/m 19 jaar. Het Educatief Centrum telt zo’n 90 leerlingen, 4 klassen, 2 interne stagebedrijven en een binnenvaartschip. In een klas zitten maximaal 12 leerlingen. In de klassen werken we met een rooster en geven we de vakken die nodig zijn voor het behalen van het entree-diploma. In de interne stagebedrijven werken we aan werknemersvaardigheden en leren we leerlingen wat er van hen wordt verwacht in de praktijk.

De interne stagebedrijven en De MATE

Op het Educatief Centrum zijn twee interne stagebedrijven; Ambacht en Horeca. Binnen de interne stagebedrijven kunnen jongeren verschillende branchegerichte certificaten behalen. Ook wordt er gewerkt aan werknemersvaardigheden en vakgerichte kennis. De leerling heeft vijf dagen les in het bedrijf. In het lesprogramma is basistheorie en vakkennis verwerkt. Aan de hand van stages werken de leerlingen aan werknemersvaardigheden.

Binnen de interne stagebedrijven werken we met de methode ‘Aan de slag’. Deze is erop gericht de uitstroom naar werk te vergroten. Hier staan tien werknemersvaardigheden centraal, waar onze leerlingen dagelijks mee aan het werk zijn. Wanneer er voldoende groei is, zorgen wij voor een doorstroom naar een stageplek en vervolgens een passende arbeidsplek.

Voor De MATE werken we met individuele trajecten voor de jongeren. Het is een traject waarbij jongeren klaargestoomd worden voor werken als Matroos in de binnenvaart. Op De MATE hebben we plek voor maximaal 10 jongeren. We bieden een lesprogramma aan in samenwerking met Edumar. Edumar verzorgt voor ons de lesstof en het praktijkexamen tot matroos.

Meer informatie over opleidingstraject De MATE

Binnen de verschillende bedrijven hebben wij samenwerking met partners vanuit het werkveld. Bij Ambacht werken we samen met de Beroepentuin. Bij Horeca werken we samen met Chefs Label. Binnen deze bedrijven kunnen jongeren werken en verder opgeleid worden waarna de overstap naar het bedrijfsleven soepel verloopt en succesvol is.

VROC-klassen en entree-opleiding

In de VROC (Voorbereidend ROC) klassen worden leerlingen klaargestoomd om door te stromen naar onze interne Entree-opleiding. De Entree-opleiding bieden wij aan in samenwerking met het Albeda College.

Ondersteuning

Iedere leerling heeft een vaste leerkracht/intern stagebegeleider. Deze is het eerste en vaste aanspreekpunt voor de ouder(s)/opvoeder(s). We besteden op onze school veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. Zo heeft het Educatief Centrum een gedragswetenschapper, een schoolmaatschappelijk werker, een intern begeleider, een jobcoach en een mediator. Samen staan wij elke dag klaar om leerlingen bij te staan in hun weg naar een diploma of werk.

Bekijk de ervaring van Jasmijn aan boord van De MATE:

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VROC
  • Voorbereidend op entree opleiding of ROC

Entree opleiding
  • Verkoop/Retail
  • Zorg & Welzijn
  • Logistiek
  • Horeca
  • Bouw & Wonen

Interne stagebedrijven
  • Ambacht; hout - en metaalbewerking
  • Horeca

Matrozenopleiding
  • Opleiding tot matroos