Educatief centrum Horizon low res 54
Educatief Centrum

Educatief Centrum ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor het Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso. Voor Educatief Centrum van Horizon betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 88.000.

Educatief Centrum van Horizon investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van jeugdigen vanaf 15,5 jaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date bedrijfsklassen Ambacht & Horeca, opleidingsschip De Mate, alsook VROC-klassen en een Entree-opleiding. De jongeren kunnen branchegerichte certificaten behalen en gewerkt wordt aan werknemersvaardigheden en vakgerichte kennis, o.a. door stages.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor PrO/vso in Nederland is vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.
De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.