Horizon VSO Educatief Centrum binnen low res 12
Educatief Centrum

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962800.

Naar de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Lestijden

Dag Lestijd
VROC en Entree maandag t/m donderdag van 8.45 tot 14.00 uur
VROC en Entree vrijdag van 8.45 tot 13.00 uur
Interne stagebedrijven maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.00 uur
Interne stagebedrijven vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen (leerlingen vrij)

9 januari 2023
Van de overige studiedagen wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld