Horizon VSO Educatief Centrum binnen low res 12
Educatief Centrum

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962800.

Naar de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Lestijden

Dag Lestijd
VROC en Entree maandag t/m donderdag van 8.45 tot 14.00 uur
VROC en Entree vrijdag van 8.45 tot 13.00 uur
Interne stagebedrijven maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.00 uur
Interne stagebedrijven vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2021

Schoolvakanties 2021/2022

Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 8 juli 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022

Goede vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Hemelvaart 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)
N.t.b. ouders worden op tijd op de hoogte gebracht