DSC 5640
Educatief Centrum

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962800.

Naar de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Lestijden

Dag Lestijd
Klassen maandag t/m donderdag van 8.45 tot 14.00 uur
Klassen vrijdag van 8.45 tot 12.30 uur
Bedrijven maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.00 uur
Bedrijven vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag: 2 april 2021
2e Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021

Studiedagen
Deze volgen nog. Ouders en leerlingen worden op de hoogte gebracht.