Gerlinckschool Oostvoorne Horizon 70
Gelinckschool Oostvoorne + BeO

Onze schoolregels in Coronatijd

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, gelden een aantal extra regels op school:

  • Naast de medewerkers komen geen andere volwassenen binnen de school. Helaas geven wij u als ouders geen toegang tot de school. Alle te voeren gesprekken worden per telefoon of door middel van videocontact gevoerd. 
  • Voor de school houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Medewerkers en leerlingen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 
  • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wel wordt gestreefd naar het vermijden van onnodig contact. 
  • Medewerkers hebben geen fysiek contact met leerlingen.
  • De organisatie van het onderwijs kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door ziekte van medewerkers of wijziging vanuit de overheid. Ons doel is zo veel mogelijk onderwijs te geven.
  • Leerlingen die bewust de hygiënemaatregelen overtreden zijn niet welkom op school.


Wilt u weten wanneer uw kind wel of niet naar school mag komen? De beslisboom van Boink helpt u op weg.