Hero

Introductie

Gewoon waar het kan, speciaal waar het nodig is. Dat is de filosofie van de Gelinckschool Schiedam. Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, die het niet redden in het regulier onderwijs. Naast speciaal onderwijs voor onze eigen leerlingen, bieden wij ook tijdelijk speciaal onderwijs aan voor kinderen die op hun eigen school tijdelijk niet goed kunnen meekomen.

Onze klassen

Wij bieden onderwijs aan vanaf groep 3 tot en met groep 8. Om uw kind voldoende aandacht en ondersteuning te bieden, houden we onze klassen klein. In elke klas zitten ongeveer veertien leerlingen. De jongste leerlingen starten in de kleuterklas van de naastgelegen school De Poldervaart.

Voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud die op hun eigen school tijdelijk te veel moeite hebben om mee te komen, is er de Begeleidings- en Onderwijsklas Apollo. Deze leerlingen uit het reguliere onderwijs krijgen bij ons zestien weken onderwijs en extra ondersteuning op gebied van bijvoorbeeld sociaal gedrag. Of ze zitten tijdelijk bij ons omdat de ondersteuningsbehoeften in kaart moeten worden gebracht.

Methoden

Onze school werkt met de Trotsbox. Hierin houden kinderen zelf hun leerprogramma en resultaten bij. Leerlingen doen dit aan de hand van doelen, persoonlijke toekomstdromen, werk waar zij trots op zijn en resultaten van toetsen. Hierdoor krijgt uw kind meer inzicht en regie over zijn of haar eigen leerproces. Ook werken we via de methoden Persoonlijk Meesterschap en Handelingsgericht Werken. Met Persoonlijk Meesterschap leert uw kind zichzelf kennen. Het ontdekken van talenten en krachten staat voorop. Handelingsgericht Werken houdt in dat wij de onderwijsbehoefte van uw kind op één zetten en daar passen wij ons onderwijs op aan.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/M 8