Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinckschool Spijkenisse + BeO Meidoorn

Algemene regels tijdens de Coronatijd

Algemeen geldende regels tijdens Coronatijd

• Naast de medewerkers komen geen andere volwassenen binnen de school. Helaas geven wij u als ouders geen toegang tot de school. Alle te voeren gesprekken worden per telefoon of door middel van videocontact gevoerd.
• Voor de school houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar.
• Medewerkers en leerlingen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wel wordt gestreefd naar het vermijden van onnodig contact.
• Medewerkers hebben geen fysiek contact met leerlingen.
• De organisatie van het onderwijs kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door ziekte van medewerkers of wijziging vanuit de overheid. Ons doel is zo veel mogelijk onderwijs te geven.
• Leerlingen die bewust de hygiënemaatregelen overtreden zijn niet welkom op school.

Hier kunt u het klassenrooster

en de ouderbrief over de start van het onderwijs inzien.