Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinckschool Spijkenisse + BeO Meidoorn

Continuïteit onderwijs en een schouderklopje

Spijkenisse, 27 maart 2020

Beste ouder(s), en/of verzorger(s),

We zijn met elkaar terecht gekomen in een nieuwe, surrealistische werkelijkheid. Van een school vol kinderen met volop plannen voor dit tweede deel van het schooljaar, naar een school die bijna leeg is en waar we spreken over thuisonderwijs. We hebben amper tijd om het te verwerken.
Een werkelijkheid waarin u, naast de rol als ouder/verzorger, een rol erbij heeft gekregen: die van leerkracht. Wij realiseren ons dat dit een grote impact heeft op u en uw gezin. Velen van u hebben momenteel veel ballen hoog te houden. Mogelijk bent u werkzaam in één van de vitale functies en wordt er een extra beroep op u gedaan. Mogelijk werkt u momenteel thuis.
Als team voelen wij ons betrokken bij uw kind en onze leerlingen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs. Met die reden hebben wij als school de organisatie van het thuisonderwijs gezamenlijk opgepakt.
Als schoolleider kan ik zeggen trots te zijn op wat er tot nu toe tot stand is gekomen:
• dagelijkse lesroosters met afwisseling van inspanning en ontspanning;
• gymnastieklessen en knutsellessen via Instagram en YouTube; structureel telefonisch contacten met alle leerlingen en ouders;
• ondersteuning bij instructies via chat en videogesprek;
• continuïteit in de te houden OPP-gesprekken; gezamenlijke Skype-overleggen.
Bewondering hebben we als team voor uw kind en voor u. Vanuit de vele telefonische contacten die we met u hebben, horen wij dat u zich weet te schikken in de situatie. U bent in staat om er het beste van te maken. Dit mag voor u mogelijk vanzelfsprekend lijken, u mag uzelf daar best even een schouderklopje voor geven. Het vraagt soms veel van uw incasseringsvermogen, creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen, en wat al niet meer.
Dit gezegd hebbende weet ik ook, dat de zwaarste periode mogelijk nog voor ons ligt. Dinsdag 31 maart neemt de overheid een beslissing met betrekking tot het open zijn van de scholen vanaf 6 april. Horizon zal dit hierna zo snel mogelijk met u communiceren.
Als school vinden wij de continuïteit van het onderwijs van belang. Anderzijds is het welbevinden van uw kind, van uzelf en van ons allemaal datgene waar het echt om gaat. Daarom moedigen we u aan om in deze periode, naast de geplande schooltaken, vooral ook leuke dingen met elkaar te doen.
Voor nu wens ik u een goed weekend maar vooral gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Janny W. Koalsie-Mourik
Schoolleider Gelinckschool Spijkenisse en BeO Reiziger

Kamer stofzuigen

Een leiderschapstaak (ruim je kamer op) binnen het thuiswerk.👍