Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinckschool Spijkenisse + BeO Meidoorn

Ook Gelinckschool Spijkenisse staakte!

Waarom staken wij op 6 november 2019?
Door onderstaande verhalen willen wij duidelijk maken waarom wij deze dag staken. Wij hopen op uw steun.

Team Gelinckschool Spijkenisse


Het verhaal van de juf en de boom,

Drie jaar geleden liep een juf door het bos. Op een open plek in het bos stond een grote, knoestige boom. Het was de boom van de 7 gewoonten. De boom vertelde dat de 7 gewoonten je kunnen helpen bij het ontwikkelen van een mooier leven; wees regisseur van je eigen bestaan.
Gewoonte 1 (wees proactief) maakt je een burger die zijn steentje bijdraagt in de participatiemaatschappij.
Gewoonte 2 (einddoel voor ogen) helpt je bij het maken van een plan om je dromen waar te maken. Gewoonte 3 (belangrijke zaken eerst) helpt je keuzes maken bij wat belangrijk is in jouw leven.
Gewoonte 4 (win-win) zorgt voor afspraken waar iedereen zich fijn bij voelt.
Gewoonte 5 (begrijpen, begrepen worden) helpt je om te luisteren naar elkaar met je oren, ogen, hoofd en hart.
Gewoonte 6 (synergie) zorgt ervoor dat je samen verder komt in het leven.
Gewoonte 7 (houd de zaag scherp) zorgt ervoor dat je leven in balans blijft.
De wijsheid van de boom nam de juf enthousiast mee naar haar klas. Ze deelde deze 7 gewoonten met de kinderen in haar klas.
Al snel merkte de juf dat de kinderen leerden om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich ontwikkelden tot zelfdenkende burgers die oog hebben voor de wereld om hen heen.

Een paar weken geleden liep de juf weer door het bos en kwam weer bij die open plek. Hier stond nog steeds de boom van de 7 gewoonten. Hij vroeg aan haar hoe het ging en of ze de 7 gewoonten had toegepast in de afgelopen jaren. De juf merkte op dat de 7 gewoonten haar zeker hebben geholpen in haar werk maar dat het nog beter zou lukken als:
Alle partijen hun steentje bijdragen in het belang van een kind (gewoonte 1).
Als een ieder het belang van een kind als einddoel voor ogen heeft (gewoonte 2).
Als de focus binnen het onderwijs weer komt te liggen op het geven van kwalitatieve en sprekende lessen in plaats van dat de tijd en energie gaat zitten in gesprekken en administratie (gewoonte 3).
Als er een win-win situatie kan ontstaan voor de overheid en de scholen (gewoonte 4).
Als er weer een positief beeld komt van werken in het onderwijs met bijpassende waardering. Zien met welke passie onderwijsmensen kinderen verder helpen in hun ontwikkeling (gewoonte 5).
Als men inziet dat je alleen misschien sneller bent maar samen verder komt dan werk je elkaar niet tegen maar werk je samen (gewoonte 6).
Als er balans zit tussen de zaken die je wil en de zaken die je moet (gewoonte 7).

De boom wenste de juf veel succes!!Overpeinzing medewerker speciaal onderwijs cluster 4

De doelen van het onderwijs sinds augustus 2014 moeten ervoor zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.
• Duidelijkheid over ondersteuningsaanbod van scholen binnen een samenwerkingsverband
• Minder bureaucratie
• Goede docenten voor de klas
• Geen thuiszitters
• Betere afstemming tussen onderwijs en zorg

Hoe ziet het onderwijs in de praktijk anno 2019 eruit?
• Te grote klassen
• Te weinig aandacht voor alle leerlingen
• Teveel thuiszitters
• Teveel gefrustreerde leerkrachten die risico lopen op een burn-out
• Te weinig (goede) leerkrachten met een dreigend verder oplopend tekort aan vakmensen
• Teveel tijd gaat naar administratie en gesprekken i.p.v. naar het lesgeven aan leerlingen
• Teveel scholen voelen zich onmachtig om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen.
• Te weinig middelen om kinderen met specialistische behoeften onderwijs te bieden.
• Te weinig samenwerking tussen onderwijs en zorg.
• Te weinig duidelijkheid voor ouders wat een school een leerling kan bieden
• Nog altijd een verschil in betaling tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
Wat moet er veranderen?
• Een goed plan om van passend onderwijs echt passend onderwijs te maken.
• Middelen (o.a. geld) om het plan goed te kunnen uitvoeren.
• Goede leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel; voldoende financiële waardering
• Vergroten van het aanzien van de leerkracht binnen de samenleving; het moet weer leuk zijn om leerkracht te zijn of worden.
• Goede samenwerking tussen partijen (ouders, zorg en school) waarin ieder zijn verantwoordelijkheid pakt.

Met als einddoel:
Zodat passend onderwijs passend is voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders.
Zodat er voldoende goed opgeleid personeel is en ieder kind de aandacht krijgt die het verdient.
Zodat elke leerkracht zijn passie kan volgen; namelijk kinderen verder helpen in hun ontwikkeling zodat ze vaardigheden leren om later kunnen participeren in de maatschappij.
Zodat het basisonderwijs met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.