Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinckschool Spijkenisse + BeO Meidoorn

Medezeggenschapsraad

MR

De MR op Gelinckschool Spijkenisse bestaat uit twee leerkrachten (Ineke Lakerveld & Suzanne Hovenga) en drie ouders (Judith van Baardewijk & Michelle Karelse & Arjen Klop). De taak van de MR binnen onze school is de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten vertegenwoordigen bij belangrijke beslissingen. De MR
praat mee over beleid en andere belangrijke zaken die de school aangaan. De vergaderingen vinden 8 keer per jaar plaats, waarvan 3 keer per jaar in
samenwerking met de locatie Oostvoorne.

De verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website.

Vragen of suggesties kunt u sturen aan de oudergeleding van de MR.

Notulen MR Spijkenisse 27-06-2022

Jaarverslag MR Gelinckschool Spijkenisse 2021-2022