Horizon Gelinckschool Spijkenisse 59
Gelinckschool Spijkenisse + BeO Meidoorn

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en het leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 8.15 en 8.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962170.

Naar de dokter

Afspraken met uw huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de groepsleerkracht of aan de administratie van school middels het invullen van een kortdurend verzuimformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de administratie. Het kortdurend verzuimformulier is te vinden onder het kopje downloads.

Algemeen geldende regels tijdens Coronatijd

 • Naast de medewerkers komen geen andere volwassenen binnen de school. Helaas geven wij u als ouders geen toegang tot de school. Alle te voeren gesprekken worden per telefoon of door middel van videocontact gevoerd. 
 • Voor de school houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Medewerkers en leerlingen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wel wordt gestreefd naar het vermijden van onnodig contact. 
 • Medewerkers hebben geen fysiek contact met leerlingen.
 • De organisatie van het onderwijs kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door ziekte van medewerkers of wijziging vanuit de overheid. Ons doel is zo veel mogelijk onderwijs te geven.
 • Leerlingen die bewust de hygiënemaatregelen overtreden zijn niet welkom op school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie: 18 juli 2020 – 30 augustus 2020
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021

Studiedagen
9 september 2020
30 oktober 20204 januari 2021
10 maart 2021
16 juli 2021

Verder vinden er elk jaar na twee weken startgesprekken plaats. U gaat dan als ouder samen met uw kind in gesprek met het klassenteam.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind. Klik hier om in te loggen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan wij ook werken met de app Parro.

Goed om te weten

 1. Sport: deze lessen worden 2 x per week gegeven door de vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal van onze school. Voor de gymles hebben de leerlingen passende gymkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen).De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
 2. Overblijven: alle kinderen blijven over op school in hun eigen klas. De leerlingen nemen hun eten en drinken van thuis mee.
 3. Schoolmelk: u kunt voor uw kind een abonnement voor ochtend- en/of lunchmelk nemen bij Campina Schoolmelk. U kunt uiteraard ook zelf iets te drinken meegeven. Wij prefereren gezonde tussendoortjes, te denken valt aan fruit, snoeptomaatjes e.d.
 4. Medicatie: als een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende juf en/of meester. Het is handig als u reserve- medicijnen aan uw kind meegeeft, onder vermelding van naam, hoeveelheid medicijnen per keer en tijdstip van innemen. Op die manier kunnen wij uw kind medicatie geven mocht u deze vergeten zijn. Wij noteren de gegeven medicatie en registreren de voorraden.
 5. Traktaties: als een leerling jarig is of bij speciale gelegenheden – zoals bij de geboorte van een broertje of zusje of bij het behalen van een zwemdiploma – mag hij trakteren in zijn eigen klas. Snoep is niet verboden. Om een al te grote aanslag op tanden en kiezen te voorkomen, verzoeken we ouder(s) niet te uitbundig snoep rond te delen. Voor de juffen en meesters mag de traktatie op de personeelstafel gezet worden.
 6. Schoeisel: de school is voorzien van linoleum. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om de leerlingen slippers/ sloffen te laten dragen in de klassen. Ook als de leerlingen op de grond spelen is dit hygiënischer. Wilt u uw kind slippers/ sloffen meegeven die op school mogen blijven. Op de gang staan speciale kasten waarin de schoenen/sloffen opgeborgen kunnen worden.
 7. Speelgoed en gadgets: vanuit de klas wordt aangegeven wanneer er speelgoed meegenomen kan worden voor het vrijspelen. Voor deze gelegenheid verzoeken wij u echter liever geen kostbaar of kwetsbaar speelgoed mee te geven. De school kan namelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het kapot gaan of kwijt raken van speelgoed. Ditzelfde geldt voor gadgets, sieraden en horloges. De ervaring leert dat het heel moeilijk te achterhalen is wie iets kapot of kwijt gemaakt heeft.