Horizon Gelinckschool Spijkenisse 59
Gelinckschool Spijkenisse + BeO Meidoorn

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en het leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 8.15 en 8.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962170.

Kortdurend verlof (bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie e.d.)

Plant u deze afspraken alstublieft zoveel mogelijk na schooltijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, kan de leerling gewoon naar school komen/onder schooltijd opgehaald of teruggebracht worden. De afwezigheid kunt u uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk aangeven door het schrijven van een briefje of een mail.

Bijzonder verlofformulieren (wegens gewichtige omstandigheden, of vakantieverlof buiten de schoolvakanties) zijn te vinden onder het kopje downloads.

Algemeen geldende regels tijdens Coronatijd

 • Naast de medewerkers komen geen andere volwassenen binnen de school. Helaas geven wij u als ouders geen toegang tot de school. Alle te voeren gesprekken worden per telefoon of door middel van videocontact gevoerd. 
 • Voor de school houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Medewerkers en leerlingen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wel wordt gestreefd naar het vermijden van onnodig contact. 
 • Medewerkers hebben geen fysiek contact met leerlingen.
 • De organisatie van het onderwijs kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door ziekte van medewerkers of wijziging vanuit de overheid. Ons doel is zo veel mogelijk onderwijs te geven.
 • Leerlingen die bewust de hygiënemaatregelen overtreden zijn niet welkom op school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021
Studiedag (leerlingen vrij)16 juli 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Schoolvakanties 2021-2022

Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 8 juli 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022

Goede vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Hemelvaart 26 mei
Tweede Pinksterdag 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)

Studiedag 13 september 2021
Studiedag 9 november 2021
Studiedag 4 februari 2022
Studiedag 27 mei 2022
Studiedag 8 juli 2022

Deze studiedagen zijn onder voorbehoud.

Verder vinden er elk jaar in de tweede week startgesprekken plaats. U gaat dan als ouder samen met uw kind in gesprek met het klassenteam. Op deze dag volgen de kinderen thuisonderwijs.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind. Klik hier om in te loggen.

Goed om te weten

 1. Sport: deze lessen worden 2 x per week gegeven door de vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal van onze school. Voor de gymles hebben de leerlingen passende gymkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen).De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
 2. Overblijven: alle kinderen blijven over op school in hun eigen klas. De leerlingen nemen hun eten en drinken van thuis mee. Wij prefereren een gezonde broodmaaltijd en gezonde tussendoortjes, te denken valt aan fruit, snoeptomaatjes, e.d.
 3. Medicatie: als een leerling medicatie gebruikt, is het noodzakelijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende juf en/of meester. Het is handig als u reserve- medicijnen aan uw kind meegeeft, onder vermelding van naam, hoeveelheid medicijnen per keer en tijdstip van innemen. Op die manier kunnen wij uw kind medicatie geven mocht u deze vergeten zijn. Wij noteren de gegeven medicatie en registreren de voorraden.
 4. Traktaties: als een leerling jarig is of bij speciale gelegenheden – zoals bij de geboorte van een broertje of zusje – mag hij trakteren in zijn/haar eigen klas. Om een al te grote aanslag op tanden en kiezen te voorkomen, verzoeken we ouder(s) niet te uitbundig snoep rond te delen. Voor de juffen en meesters mag de traktatie op de personeelstafel gezet worden.
 5. Schoeisel: de school is voorzien van linoleum. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om de leerlingen slippers/ sloffen te laten dragen in de klassen. Ook als de leerlingen op de grond spelen is dit hygiënischer. Wilt u uw kind slippers/ sloffen meegeven die op school mogen blijven. Op de gang staan speciale kasten waarin de schoenen/sloffen opgeborgen kunnen worden.
 6. Speelgoed en gadgets: vanuit de klas wordt aangegeven wanneer er speelgoed meegenomen kan worden voor het vrijspelen. Voor deze gelegenheid verzoeken wij u echter liever geen kostbaar of kwetsbaar speelgoed mee te geven. De school kan namelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het kapot gaan of kwijt raken van speelgoed. Ditzelfde geldt voor gadgets, sieraden en horloges. De ervaring leert dat het heel moeilijk te achterhalen is wie iets kapot of kwijt gemaakt heeft.