Hero

Introductie

Het Palmhuis is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school zien we iedere leerling als een persoonlijkheid met unieke kwaliteiten en de ambitie om zich te ontplooien. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een omgeving waarin leren centraal staat. Door eigen kracht centraal te stellen en middels betekenisvol en inspirerend onderwijs worden leerlingen voorbereid op een zelfstandige en volwaardige plaats in de maatschappij.

Onze klassen

Het Palmhuis biedt onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die vastlopen in het leven door gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Vaak is het een combinatie van problemen en is er ook sprake van een complexe thuissituatie. Onze leerlingen zijn veelal in aanraking gekomen met politie of justitie als gevolg van delinquente gedragingen en/of schoolverzuim (overtreding van de leerplichtwet).

Methode

Naast het onderwijs werkt Het Palmhuis met een geïntegreerd dagprogramma voor jongeren. Binnen het geïntegreerd dagprogramma werken docenten, behandelaren, pedagogisch medewerkers en andere onderwijsbetrokkenen met elkaar samen. Dit dagprogramma vertegenwoordigt een nieuwe visie op leren, behandelen, trainen en op talentontwikkeling. Jongeren leren niet alleen op school, maar de hele dag door. Jongeren krijgen een traject op maat. Dat traject is gericht op (school)loopbaan, toekomst en perspectief van jongeren. Binnen het geïntegreerd dagprogramma zijn de uitgangspunten van alle onderdelen identiek: groei, structuur, ondersteuning en sfeer.

Leerlingen van Het Palmhuis krijgen zorgbegeleiding van Youz. Sinds 20 februari 2021 is er echter geen sprake meer van een duaal traject zorg-onderwijs. Dit betekent dat leerlingen een apart onderwijstraject volgen, zonder geïntegreerde zorg van Youz op de locatie Willem Dreespark.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO BB, KB, TL

jaargang 1 t/m 4

Praktijkonderwijs

jaargang 1 t/m 4