VSO Kesper College 83
Kesper College

Aanbod kind- en jeugdteam ASS en/of ADHD van Kwintes

Het kind- en jeugdteam ASS en/of ADHD van Kwintes start na de zomervakantie weer met nieuwe groepsactiviteiten waarbij er nog ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. Een aantal trainingen kan worden bekostigd vanuit de Brede Basis. Dit houdt in dat er geen beschikking voor de training nodig is wanneer het gezin woonachtig is in de gemeente Gouda. Voor andere groepstrainingen is een beschikking nodig, deze kan worden afgegeven door de gemeente of door middel van een verwijsbrief van een (huis)arts worden aangevraagd door de aanmeldfunctionaris van Kwintes.


O.a. worden de volgende trainingen via de Brede Basis aangeboden:

• Informatie avonden autisme
• Oudercursus ADHD
• ABC (autisme belevingscircuit)
• Brussen(broers e/o zussen)cursus
• Kooktraining

Voor aanmelden of vragen over het aanbod kunt u contact opnemen via TeamGoudaautismejongvolwassene...

Lees hieronder meer:

Informatieavonden autisme

Vier avonden waarbij wordt stilgestaan bij vragen die er over autisme zijn en waarbij dit gekoppeld wordt aan een thema.

- De basis van autisme: Tijdens deze eerste avond zullen we zowel ingaan op wat de diagnose ‘’autismespectrumstoornis’’ inhoudt als op de positieve kenmerken die hierbij kunnen horen. Vervolgens zullen we de belangrijkste verklaringsmodellen voor autisme bespreken. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.

- Concrete Communicatie: Tijdens deze avond zullen we ingaan op hoe mogelijke communicatieproblemen van/met mensen met een autismespectrumstoornis, de verschillende begripsniveaus binnen communicatie en de belangrijkste kenmerken van concrete communicatie. Vervolgens zullen er handvatten en tips worden besproken om de communicatie met uw kind te verbeteren. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.- Onder- en overprikkeling. Tijdens deze avond zullen we ingaan op wat prikkelverwerking is en aan welk gedrag onder- en overprikkeling te herkennen kunnen zijn. Daarnaast zal worden ingegaan op waarom mensen met autisme hier vaker last van kunnen hebben. Vervolgens zullen er handvatten en tips worden geven om over- en onderprikkeling te voorkomen of te verminderen. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.

- Executieve functies: Tijdens deze avond zullen we bespreken wat executieve functies zijn en waarom mensen met autisme vaker problemen ervaren op deze gebieden. Vervolgens zullen er handvatten en tips worden besproken om de problemen op deze gebieden te verminderen. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere
ouders.

We streven er naar om bij elke thema-avond een ervaringsdeskundige (een volwassene met een autismespectrumstoornis) aanwezig te laten zijn die eigen ervaringen kan delen over dit onderwerp. Deze avonden worden gepland bij voldoende aanmeldingen. Het is mogelijk dat de ouderavonden digitaal worden aangeboden.

Oudercursus ADHD

Wil je leren begrijpen hoe het brein van je kind met ADHD werkt? Ben je op zoek naar handvatten om je kind beter te kunnen begeleiden? Vind je het fijn om met andere ouders ervaringen uit te wisselen? Dan is deze cursus geschikt voor je! Op een interactieve manier leer je in deze cursus:

✓ hoe je kind denkt;
✓ hoe je kind de wereld om zich heen bekijkt;
✓ waarom hij/zij anders kan reageren dan andere mensen.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst wordt een ander thema besproken, zoals: wat is ADHD, de executieve functies, medicatie en verslaving, thuis, school en vrije tijd.

ABC (autisme belevingscircuit)

Een bijeenkomst waarbij door middel van 10 interactieve opdrachten kan worden ervaren hoe het zou kunnen zijn om autisme te hebben. Deze bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

Brussencursus

Als broer of zus (brus) van een kind met autisme of ADHD is het niet altijd gemakkelijk. Aan de hand van informatie, oefeningen, opdrachten voor thuis en gesprekken gaan we ontdekken wat autisme en/of AD(H)D precies is. We bespreken wat het betekent om een 'brus' te zijn en geven
handvatten om daarmee om te gaan. Er zijn verschillende groepen voor de kinderen met een brus met autisme en voor de kinderen
met een brus met ADHD. Daarnaast zijn er ook twee verschillende leeftijdsgroepen ( 6 t/m 9 en 9 t/m 13 jaar)
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en vindt plaats op de volgende donderdagen van 15.45-16.45:

- Donderdag 7 oktober
- Donderdag 14 oktober
- Donderdag 28 oktober
- Donderdag 4 november
- Donderdag 11 november
- Donderdag 18 november
- Donderdag 25 november
- Donderdag 2 december

Kooktraining

Tijdens deze training is er aandacht voor:

✓ de diverse kooktechnieken;
✓ alle handelingen die rondom het koken belangrijk zijn;
✓ het vergroten van de zelfstandigheid;
✓ het hebben van contact;
✓ het samenwerken;
✓ het leren van sociale vaardigheden.

De kooktraining wordt maandag t/m vrijdag gegeven. Kijkend naar leeftijd en problematiek plaatsen wij de kinderen in een passende groep. Er wordt een eigen bijdrage van 15 euro per half jaar gevraagd.