VSO Kesper College 83
Kesper College

de Oudertelefoon

Sinds mei 2020 biedt de Oudertelefoon zijnde gratis, anonieme en direct toegankelijke ondersteuning aan alle opvoeders
in Nederland. Dit doen zij in drie talen (Nederlands, Engels en Turks), via telefoon en chat, iedere doordeweekse dag en avond.


Onze dienst is ontstaan in maart 2020, tijdens de eerste Nederlandse lockdown, toen bleek dat het aantal telefoontjes naar de Kindertelefoon en de meldingen van huiselijk geweld enorm toenamen. We realiseerden ons dat om zoveel mogelijk kinderen veilig te laten opgroeien, er een laagdrempeliger vangnet voor ouders nodig is. De lange wachtlijsten bij de GZ, de individualisering en de schaamte en taboes die er veelal rondom ouderschap en opvoeden hangen, maken dat veel te weinig opvoeders de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De Oudertelefoon werkt vanuit een oplossingsgerichte gespreksmethodiek, wat inhoudt dat we opvoeders de juiste vragen stellen om hen zelf tot nieuwe inzichten en volgende stappen te doen komen. Zo blijft de regie bij de ouder, verhogen we het gevoel van zelfredzaamheid en willen we hulp vragen toegankelijker maken.

Meer over hoe De Oudertelefoon te werk gaat is te vinden op de website