Horizon Kesper college low res 155
Kesper College

Het ouder- en jeugdsteunpunt

Op dit ouder- en jeugdsteunpunt van de Samenwerkingsverbanden Midden Holland en Rijnstreek geven we antwoord op vragen over Passend onderwijs. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.

Heb je een vraag? Selecteer hieronder voor primair- of voortgezet onderwijs. Kun je het antwoord hier niet vinden of wil je geholpen worden? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband.

Hier vind je alle vragen over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs:

https://steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl/voortgezet-onderwijs

Uiteraard is de link ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband:

www.swv-vo-mhr.nl