Horizon Kesper college low res 155
Kesper College

Identiteitsontwikkeling

Jongeren in de puberteit ontwikkelen hun identiteit stapsgewijs. Ze leren wat ze belangrijk vinden en met wie ze graag om willen gaan. Ze krijgen een eigen karakter en leren zichzelf steeds weer op een andere manier kennen. De eigen identiteit ontwikkelt met vallen en opstaan, door dingen uit te proberen. En dat merk je thuis ook!


De eigen identiteit

Je zult merken dat je puber zich losmaakt van jou als ouder/verzorger. Dat is heel normaal. Mogelijk wordt hun identiteit ook anders als die van jou. Sterker nog, jongeren herkennen zich juist vaak meer in leeftijdsgenoten en passen zich hiernaar aan.

Wel zijn ze in deze periode extra gevoelig voor wat anderen van hen vinden. Naast de mening van vrienden is die van jou als ouder ook van grote invloed op hun zelfvertrouwen. Jongeren negatieve reacties geven op wie ze zijn of wat hun mening is, kan zorgen voor onzekerheid en onbegrip.

Online identiteit

In een wereld waarin steeds meer online plaatsvindt, is een online identiteit belangrijk voor jongeren. Zowel in het online als offline leven van je puber gaat de identiteitsontwikkeling over zelfbeeld en zelfvertrouwen. Door online te oefenen met communicatieve vaardigheden, ontdekken jongeren op welke manier ze zichzelf willen presenteren. Ze bouwen online relaties op en krijgen feedback van leeftijdgenootjes. Dit is net zo van invloed op hun zelfbeeld als situaties in het ‘echte leven’.

Hoe blijf je in contact?

Het is belangrijk interesse te blijven tonen gedurende de hele (identiteits)ontwikkeling van je puber. Op welk vlak dan ook!

Vraag naar de mening van je kind en probeer deze niet te veroordelen.
Laat merken dat je echt geïnteresseerd bent.
Laat de keuzes van het kind leidend zijn, als dit kan.
Stel open vragen: dan zet je hun hersenen juist ‘aan’. Dat zijn vragen die beginnen met wie, wat, waarom en hoe?
Geef ze ruimte om te experimenteren met hun identiteit.


Meer informatie over opvoeden en opgroeien www.cjghm.nl
Zoek op: identiteit ontwikkelen.
Wil je met iemand praten, neem contact op met pedagogisch advies van het CJG.

GGD


Bronnen
Identiteitsontwikkeling | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)
Sociale media en identiteitsontwikkeling | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)
Genderdiversiteit - Seksuelevorming.nl