VSO Kesper College 83
Kesper College

Mentale gezondheid van jongeren onder druk

Afgelopen zomer heeft de GGD Hollands Midden de cijfers bekend gemaakt van de Jeugdmonitor. In deze monitor staat informatie over de gezondheid van jongeren (12 – 18 jaar) in Hollands Midden. Hiervoor hebben duizenden middelbare scholieren in 2021 een vragenlijst ingevuld.

In deze monitor meet de GGD de gezondheid op verschillende thema’s, zoals leefstijl, genotmiddelen, seksualiteit en mentale gezondheid. Vooral het laatste onderwerp viel dit jaar op.


Bijna de helft (43%) van de jongeren ervaart (vaak) stress. Dit is veel meer dan het aantal volwassenen (18-64 jaar) dat stress ervaart. Dat is namelijk 22%. Een groot verschil dus! Uit het onlangs verschenen HBSC-onderzoek weten we dat o.a. schooldruk stress kan veroorzaken.

Bijna één derde van de jongeren geeft aan psychische klachten te hebben. Je kunt dan denken aan (even) niet lekker in je vel zitten of somber zijn. Het valt op dat meisjes (36%) meer psychische klachten ervaren dan jongens (18%).

Jongeren mét deze psychische klachten scoren ook ongunstiger op andere psychische kenmerken. Ze voelen zich vaker ongelukkig en eenzaam. Zelfs 9.7% gaf aan regelmatig last te hebben van gedachten aan zelfdoding. Terwijl dat aantal in 2019 lager was, namelijk 5.7%. Dit betekent dat 1 op de 10 jongeren mét psychische klachten (wel eens) aan zelfdoding denkt. Een schrikbarend aantal.

We zien dat scholen steeds meer aandacht besteden aan het mentale welbevinden van de jongeren.

Ook jij als ouder kunt je kind ondersteunen.


Het klinkt wellicht als een open deur, maar ga eens het gesprek aan met je kind. Ervaart hij/zij stress op school? Voelt je kind misschien druk om te presteren?

Kijk eens kritisch naar de dag invulling van je kind. Heeft je kind ruimte genoeg voor leuke activiteiten om te kunnen ontspannen?
Geeft je kind aan niet lekker in zijn vel te zitten, neem contact op met de huisarts. Of de jeugdarts of -verpleegkundige op de school van je kind. Informatie vind je in de schoolgids.

Benieuwd hoe jongeren in jouw gemeente scoren? Kijk op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl.

Of meld je aan voor het Webinar ‘Tieners, sociale druk en groepsdruk’.
Of kijk het filmpje: ‘Omgaan met de gevoelens van je puber’.