VSO Kesper College 83
Kesper College

webinars georganiseerd door Kwintes

De basis van autisme 23-3-2021 19.30-21.15
Tijdens deze eerste avond zullen we zowel ingaan op wat de diagnose ‘’autismespectrumstoornis’’ inhoudt als op de positieve kenmerken die hierbij kunnen horen. Vervolgens zullen we de belangrijkste verklaringsmodellen voor autisme bespreken. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.

Concrete communicatie 30-3-2021 19.30-21.15

Tijdens deze avond zullen we ingaan de verschillende begripsniveaus binnen communicatie en de belangrijkste kenmerken van concrete communicatie. Vervolgens zullen er handvatten en tips worden besproken om de communicatie met uw kind te verbeteren. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.

Onder- en overprikkeling 13-4-2021 19.30-21.15

Tijdens deze avond zullen we ingaan op wat prikkelverwerking is en aan welk gedrag onder- en overprikkeling te herkennen kunnen zijn. Daarnaast zal worden ingegaan op waarom mensen met autisme hier vaker last van kunnen hebben. Vervolgens zullen er handvatten en tips worden geven om over- en onderprikkeling te voorkomen of te verminderen. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.

Executieve functies 20-4-2021 19.30-21.15

Tijdens de laatste avond zullen we bespreken wat executieve functies zijn en waarom mensen met autisme vaker problemen ervaren op deze gebieden. Vervolgens zullen er handvatten en tips worden besproken om de problemen op deze gebieden te verminderen. Tot slot is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen met andere ouders.

Indien mogelijk zal er bij deze avonden ook een ervaringsdeskundige aansluiten, die wat kan vertellen over de problemen waar zij vanuit haar autisme tegenaan loopt of is gelopen.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan één of meerdere webinars dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar teamgoudaautismejongvolwassenen@kwintes.nl onder vermelding van naam en woonplaats en voor welke webinar u zich wilt opgeven.

Deelname aan de webinar is gratis voor inwoners uit Gouda, voor inwoners uit andere gemeentes worden de kosten gedeclareerd op een geldige beschikking op naam van Kwintes. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een beschikking dan kunt u contact opnemen via het hierboven genoemde mailadres.