VSO Kesper College 83
Kesper College

Workshop Naturalis

In juni gingen we met de biologieleerlingen van de bovenbouw HAVO/VWO naar Naturalis in Leiden voor een de workshop Fossielen en Evolutie.

De dag begon goed, alle leerlingen waren ruim op tijd op de afgesproken plaats, de meesten helemaal zelfstandig. Met de trein gingen we vervolgens naar Leiden en daar kwamen we mooi op tijd aan. Hoewel alle leerlingen van te voren hadden gehoord dat ze hun tassen in moesten leveren, had een leerling hier ineens grote moeite mee. De begeleiding van Naturalis hielp dit probleem met veel begrip oplossen en toen konden we naar boven.

Daar stonden de kistjes met fossielen al klaar. De leerlingen gingen twee aan twee kiezen of poten determineren. Daarna legende ze de fossielen op de juiste plek op een grote stamboom en met behulp van informatie over de landschappen zochten ze gezamenlijk naar een verklaring voor de waargenomen verandering in poten en kiezen.

In een kort intermezzo bezochten ze de zaal ‘ijstijd’. Vooral het skelet van de mammoet en het reuzenhert maakte grote indruk.

Terug op het lab kreeg elk koppel drie tot vier replica’s van schedels met de opdracht zelf te ontdekken wat er veranderd was in de loop van de tijd. Daar slaagden ze met vlag en wimpel voor. Ook nu kregen ze de opdracht alle schedels op de juiste plek in de stamboom te leggen. Dit was een stukje pittiger, maar met veel overleg kregen ze bijna alle schedels op de goede plek. Alleen enkele doodlopende takken waren omgedraaid.

De begeleiders van Naturalis waren vol lof over onze leerlingen. Ze hadden serieus meegedaan, waren respectvol met elkaar en de materialen omgegaan en hadden ook nog eens goede antwoorden gegeven en zinvolle vragen gesteld. De leerlingen zelf hadden het ook een leuke en leerzame dag gevonden. En dat wij als begeleiders ook supertrots op onze leerlingen waren mag duidelijk zijn!

Vriendelijke groet,

M.H. Esmeijer - Docente biologie en scheikunde
Mentor VWO-bb