VSO Kesper College 83
Kesper College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Bij ziekte, medische afspraken en/of overprikkeling kunt u uw kind via de app van SomToday afwezig melden. In de handleiding 'Absentmelding door ouders/verzorgers Somtoday' leest u hoe u dit doet.

Als er sprake is van Covid-19 gerelateerde afwezigheid (quarantaine of besmetting), dan vragen bij u ons te bellen tussen 8.00 en 08.15 uur op telefoonnummer 088 - 996 24 50.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de mentor via SOMToday. 

Schooltijden

  • Onderbouw kernschool is 1-2 TL en 1-2-3 HAVO/VWO
  • Bovenbouw kernschool is 3-4 TL, 4-5 HAVO en 4-5-6 VWO
  • OZA is OnderwijsZorgArrangement
Dag Lestijd
Maandag Brugklas 08.30 - 14.15 uur
Onderbouw 08.30 - 15.00 uur
Bovenbouw 08.30 - 15.00 uur
OZA 08.30 - 14.15 uur
Brugklas 08.30 - 14.15 uur
Dinsdag Onderbouw 08.30 - 15.00 uur
Bovenbouw 08.30 - 15.00 uur
OZA 08.30 - 14.15 uur
Woensdag Brugklas 08.30 - 14.15 uur
Onderbouw 08.30 - 14.15 uur
Bovenbouw 08.30 - 15.00 uur
OZA 08.30 - 14.15 uur (Zorg- en Oriëntatieklas zijn vrij)
Donderdag Brugklas 08.30 - 14.15 uur
Onderbouw 08.30 - 15.00 uur
Bovenbouw 08.30 - 15.00 uur
OZA 08.30 - 14.15 uur
Vrijdag Brugklas 08.30 - 14.15 uur
Onderbouw 08.30 - 14.15 uur
Bovenbouw 08.30 - 15.00 uur
OZA 08.30 - 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties 2021/2022
Eerste schooldag 1 september 2021
Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Laatste schooldag 1 juli 2022
Zomervakantie 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

Extra vrije dagen in 2022

Goede vrijdag 15 april
Tweede Paasdag 18 april
Hemelvaart 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag 6 juni

Studiedagen (leerlingen vrij)

24 december 2021
15 april 2022 
1 juli 2022 (leerlingen vanaf 12 uur vrij)

Deze studiedagen zijn onder voorbehoud. U wordt tijdig geïnformeerd.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.

Goed om te weten

  1. Sport & “Special Heroes”. Onze leerlingen krijgen minimaal 2x per week sportlessen van een vakdocent in de sportzaal van onze school. Voor de sportlessen hebben de leerlingen passende sportkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen). De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Daarnaast is de school een 'Special Heroes' school. Dit is in een sportoriëntatie en -stimulatieproject.
  2. Medicatie. Indien een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende mentordocent. U dient hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen.