Horizon Kesper college low res 155
Kesper College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Bij ziekte, medische afspraken en/of overprikkeling kunt u uw kind via de app van SomToday afwezig melden. In de handleiding 'Absentmelding door ouders/verzorgers Somtoday' leest u hoe u dit doet.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de mentor via SOMToday. 

Schooltijden

  • Onderbouw kernschool is 1-2 TL en 1-2-3 HAVO/VWO
  • Bovenbouw kernschool is 3-4 TL, 4-5 HAVO en 4-5-6 VWO
  • OZA is OnderwijsZorgArrangement
Dag Lestijd
Brugklas kernschool Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur
Overige klassen kernschool Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 of 15.00 uur (variabel)
OZA Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur
Zorg- en oriëntatieklas woensdag vrij

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

21 en 22 augustus 2023
25 oktober 2023
8 december 2023
8 januari 2024
15 februari 2024
2 juli 2024 (studiedag en overgangsvergadering)

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.

Goed om te weten

  1. Sport & “Special Heroes”. Onze leerlingen krijgen 2x per week sportlessen van een vakdocent in de sportzaal van onze school. Voor de sportlessen hebben de leerlingen passende sportkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen). Daarnaast is de school een 'Special Heroes' school. Dit is in een sportoriëntatie en -stimulatieproject.
  2. Medicatie. Indien een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft op het toestemmingsformulier medicatie. Bij de plaatsing op het Kesper College ontvangt hiervoor het juiste formulier.