VSO Kesper College 83
Kesper College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.00 en 08.15 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 08.00 uur. Telefoon: 088 9962450.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de mentor via SOMToday. 

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Onderbouw van 8.30 tot 14.15 uur
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Bovenbouw (3-4 TL; 4-5 HAVO; 4-5-6 VWO) van 8.30 tot 15.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Kennismaking ouders en leerlingen: dinsdag 1 september 2020, van 10.00 tot 11.00 uur
Eerste schooldag: woensdag 2 september 2020
Herfstvakantie: maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie: maandag 26 april 2021 – 07 mei 2021
Zomervakantie: maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021

Extra vrije dagen
Sinterklaas: vrijdag 4 december 2020, leerlingen om 12.00 uur uit
Goede Vrijdag 2021: geen vrije dag
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021

Afsluiting schooljaar 2020-2021: laatste lesdag leerlingen vrijdag 9 juli 2021

Studiedagen

2 februari 2021

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.

Goed om te weten

  1. Sport & “Special Heroes”. Onze leerlingen krijgen minimaal 2x per week sportlessen van een vakdocent in de sportzaal van onze school. Voor de sportlessen hebben de leerlingen passende sportkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen). De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Daarnaast is de school een 'Special Heroes' school. Dit is in een sportoriëntatie en -stimulatieproject.
  2. Medicatie. Indien een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende mentordocent. U dient hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen.