VSO Kesper College 83
Kesper College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Bij ziekte, medische afspraken en/of overprikkeling kunt u uw kind via de app van SomToday afwezig melden. In de handleiding 'Absentmelding door ouders/verzorgers Somtoday' leest u hoe u dit doet.

Als er sprake is van Covid-19 gerelateerde afwezigheid (quarantaine of besmetting), dan vragen bij u ons te bellen tussen 8.00 en 08.15 uur op telefoonnummer 088 - 996 24 50.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de mentor via SOMToday. 

Schooltijden

  • Onderbouw kernschool is 1-2 TL en 1-2-3 HAVO/VWO
  • Bovenbouw kernschool is 3-4 TL, 4-5 HAVO en 4-5-6 VWO
  • OZA is OnderwijsZorgArrangement
Dag Lestijd
Brugklas kernschool Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur
Overige klassen kernschool Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 of 15.00 uur (variabel)
OZA Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.15 uur
Zorg- en oriëntatieklas woensdag vrij

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen

1 juli 2022 (leerlingen vanaf 12 uur vrij)
18 oktober 2022 (leerlingen vanaf 13 uur vrij)
16 december 2022 (leerlingen hele dag vrij)
9 januari 2023 (leerlingen hele dag vrij)
22 februari 2023 (leerlingen vanaf 13 uur vrij)
12 juni 2023 (leerlingen hele dag vrij)

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.

Goed om te weten

  1. Sport & “Special Heroes”. Onze leerlingen krijgen minimaal 2x per week sportlessen van een vakdocent in de sportzaal van onze school. Voor de sportlessen hebben de leerlingen passende sportkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen). De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Daarnaast is de school een 'Special Heroes' school. Dit is in een sportoriëntatie en -stimulatieproject.
  2. Medicatie. Indien een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende mentordocent. U dient hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen.