Hero

Aanmelden

Alleen jongeren die verblijven in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) van Midgaard volgen onderwijs op het Midgaard College. Voor verblijf op Midgaard is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een machtiging gesloten jeugdzorg. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.

Er kan sprake zijn van verschillende plaatsingen:

Een vrijwillige plaatsing
Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Mandy Stouten

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-4567899 of mailen naar instroom.jeugdzorg@horizon.eu