Hero

Introductie

Het onderwijs op het Midgaard College is voor veel leerlingen kortdurend. Een verblijf bij ons duurt niet langer dan strikt noodzakelijk: Midgaard College is namelijk verbonden aan de JeugdzorgPlus instelling Midgaard. Hier krijgen jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen begeleiding op diverse gebieden.

In het kader van korte en realistische trajecten staat goede diagnostiek (of in kaart brengen van de beginsituatie) en het voorbereiden en doorstromen naar een passende vervolgplek centraal.

Tijdens het verblijf op het Midgaard College wordt samen met ouders, de jongere en betrokken docenten het ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat het onderwijsperspectief van de jongere beschreven en ook de route, de tijd en wat de jongere nodig heeft om dit perspectief te bereiken. Op het Midgaard College ligt naast pedagogische aandacht de nadruk op de didactische ontwikkeling. Het opdoen van succeservaringen in welke vorm dan ook staan centraal bij ons.

Onze werkwijze


Op Midgaard werken wij volgend de methode Jouw Zorg. De invloed van deze werkwijze is van grote invloed op ons onderwijs. Het doel is dat jongeren drie maanden bij ons verblijven, waarin wordt uitgezocht wat er nodig is qua zorg, woonplek en onderwijs. Vervolgens vertrekken de jongeren naar de vervolgplek of gaan weer naar huis. De hulp wordt dan voortgezet daar waar de jongere naartoe gaat.

Jongeren die binnenkomen en onderwijs volgen op een externe school laten wij ingeschreven staan op school van herkomst. Met deze school zetten wij een samenwerking op.

In sommige gevallen gaat het om leerlingen die op school geen problemen hadden en die gaan - zodra het mag vanuit Midgaard – terug naar hun eigen school om daar verder te leren. Er is een speciale klas waarin jongeren met een school van herkomst worden geplaatst. In deze klas is de leerkracht gericht op samenwerking met de school van herkomst en is daar veel contact mee.

Plaatsing


Op het Midgaard College zitten alleen jongeren die in de JeugdzorgPlus-instelling zijn ondergebracht. Plaatsingsfuctionaris is Mandy Stouten.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Op basis van toetsen bieden wij leerlingen passend onderwijs aan
  • Kernvakken: Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, Tumult (sociale vaardigheden en burgerschap)

Praktijkvakken
  • CKV, techniek, koken, bakken, groen, muziek