Horizon IHUB Schats Noord low res 113
Mr. Schats Noord

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962830.

Naar de dokter

Afspraken met uw huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de groepsleerkracht of aan de administratie van school. Vult u ook het verlofbriefje hiervoor in dat verkrijgbaar is bij de groepsleerkracht of administratie.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag van 8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag van 8.30 tot 14.15 uur
Woensdag van 8.30 tot 14.15 uur, onderbouw 8.15 tot 12.15 uur
Donderdag van 8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur, bovenbouw 8.15 tot 12.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Laatste schooldag 8 juli 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen (leerlingen vrij)

24 juni 2022
15 september 2022
4 oktober 2022
31 oktober 2022
23 december 2022
9 januari 2023
3 februari 2023
24 februari 2023
10 maart 2023 (OPP gesprekken)
8 mei 2023
26 mei 2023

De studiedagen zijn onder voorbehoud.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind. Klik hier om in te loggen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 werken we ook met de app Parro.

Goed om te weten

  1. Sport: deze lessen worden 3x per week gegeven door de vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal van onze school. voor de gymles hebben de leerlingen passende gymkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen).
  2. Overblijven: alle kinderen blijven over op school in hun eigen klas. De leerlingen nemen hun eten en drinken van thuis mee.
  3. Schoolmelk: tijdens de ochtendpauze verzorgt de school melk of karnemelk en een kaakje voor uw kind. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 25,- per schooljaar. U kunt uiteraard ook zelf iets meegeven voor de ochtendpauze, te denken valt aan Liga, Evergreen of fruit (geen snoep).
  4. Medicatie: als een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende juf en/of meester. Het is handig als u reserve-medicijnen aan uw kind meegeeft, onder vermelding van naam, hoeveelheid medicijnen per keer en tijdstip van innemen. Op die manier kunnen wij uw kind medicatie geven mocht u deze vergeten zijn.
  5. Traktaties: als een leerling jarig is mag hij trakteren in zijn eigen klas. Snoep is niet verboden. Om een al te grote aanslag op tanden en kiezen te voorkomen, verzoeken we ouder(s) niet te uitbundig snoep rond te delen.
  6. Schoeisel: wij adviseren u om veiligheidsredenen de kinderen geen loszittende schoenen (slippers e.d.) te laten dragen. Bij het spelen op het plein of het traplopen kan dit gevaarlijk zijn.
  7. Speelgoed en gadgets: vanuit de klas wordt aangegeven wanneer er speelgoed meegenomen kan worden voor het vrijspelen. Voor deze gelegenheid verzoeken wij u echter liever geen kostbaar of kwetsbaar speelgoed mee te geven. De school kan namelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het kapot gaan of kwijt raken van speelgoed. Ditzelfde geldt voor gadgets, sieraden en horloges. De ervaring leert dat het heel moeilijk te achterhalen is wie iets kapot of kwijt gemaakt heeft.