Horizon IHUB Schats Noord low res 113
Mr. Schats Noord

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962830.

Naar de dokter

Afspraken met uw huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de groepsleerkracht of aan de administratie van school. Vult u ook het verlofbriefje hiervoor in dat verkrijgbaar is bij de groepsleerkracht of administratie.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag van 8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag van 8.30 tot 14.15 uur
Woensdag van 8.30 tot 14.15 uur, onderbouw 8.15 tot 12.15 uur
Donderdag van 8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur, bovenbouw 8.15 tot 12.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

8 januari 2024
Van de overige studiedagen wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld. De studiedagen zijn onder voorbehoud.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind. Klik hier om in te loggen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 werken we ook met de app Parro.

Goed om te weten

  1. Sport: deze lessen worden 3x per week gegeven door de vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal van onze school. voor de gymles hebben de leerlingen passende gymkleding nodig. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen).
  2. Overblijven: alle kinderen blijven over op school in hun eigen klas. De leerlingen nemen hun eten en drinken van thuis mee.
  3. Schoolmelk: tijdens de ochtendpauze verzorgt de school melk of karnemelk en een kaakje voor uw kind. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 25,- per schooljaar. U kunt uiteraard ook zelf iets meegeven voor de ochtendpauze, te denken valt aan Liga, Evergreen of fruit (geen snoep).
  4. Medicatie: als een leerling medicatie gebruikt, vinden wij het heel belangrijk dat u dit doorgeeft aan de betreffende juf en/of meester. Het is handig als u reserve-medicijnen aan uw kind meegeeft, onder vermelding van naam, hoeveelheid medicijnen per keer en tijdstip van innemen. Op die manier kunnen wij uw kind medicatie geven mocht u deze vergeten zijn.
  5. Traktaties: als een leerling jarig is mag hij trakteren in zijn eigen klas. Snoep is niet verboden. Om een al te grote aanslag op tanden en kiezen te voorkomen, verzoeken we ouder(s) niet te uitbundig snoep rond te delen.
  6. Schoeisel: wij adviseren u om veiligheidsredenen de kinderen geen loszittende schoenen (slippers e.d.) te laten dragen. Bij het spelen op het plein of het traplopen kan dit gevaarlijk zijn.
  7. Speelgoed en gadgets: vanuit de klas wordt aangegeven wanneer er speelgoed meegenomen kan worden voor het vrijspelen. Voor deze gelegenheid verzoeken wij u echter liever geen kostbaar of kwetsbaar speelgoed mee te geven. De school kan namelijk geen verantwoordelijkheid dragen voor het kapot gaan of kwijt raken van speelgoed. Ditzelfde geldt voor gadgets, sieraden en horloges. De ervaring leert dat het heel moeilijk te achterhalen is wie iets kapot of kwijt gemaakt heeft.