Schats Zuid low res 110
Mr. Schats Zuid + BeO De Pauwen

Vernieuwde schoolbibliotheek

De leerkrachten van Mr. Schats-Zuid zijn op donderdagavond naar kinderboekenwinkel De Kleine Kapitein in Rotterdam gegaan.

Hier hebben ze met zijn alle ongeveer 1000 nieuwe boeken uitgezocht, om de nieuwe 'schoolbieb' te voorzien van nieuwe boeken en kasten.

De leerkrachten hebben per klas goed naar het leesniveau van de kinderen gekeken en de interesse van de kinderen. Hierop zijn leuke, grappige, serieuze en informatieve boeken uitgezocht. Hierdoor is er voor alle kinderen in de klas iets is om te lezen, dat bij hun interesse en leesniveau past.