Op Maat Horizon 89
Op Maat

Aanmelden

Voor het aanmelden van een leerling op één van onze Horizon-scholen gelden de volgende stappen:

Stap 1: aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

U heeft met de huidige school van uw kind besproken dat speciaal onderwijs beter past. De huidige school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Is uw kind niet ingeschreven bij een school of stapt uw kind over van basisonderwijs (BAO, SBO, SO) naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dan vraagt Horizon de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

Stap 2: de leerling aanmelden bij Horizon

Klik onderaan deze pagina op de button ‘aanmelden’ om uw kind aan te melden. Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangen u en de huidige school een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.
Lees eerst alle stappen voordat u deze stap uitvoert.

Stap 3: de huidige school levert gegevens aan

De huidige school levert de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk doen zij dit via Onderwijs Transparant of Kindkans.

Aanmelden voor speciaal onderwijs (basisonderwijs):

 • Toelaatbaarheidsverklaring inclusief onderbouwing;
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of Groeidocument en indien beschikbaar het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores).

Aanmelden voor het speciaal voortgezet onderwijs: 

 • Toelaatbaarheidsverklaring inclusief deskundig advies van het samenwerkingsverband;
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of Groeidocument en indien beschikbaar het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Rapport van het huidige schooljaar;
 • Eind/overgangsrapport;
 • Citotoscores 0/1/2/3 (VAS-toets).

Aanmelden voor leerlingen die overstappen van basisonderwijs (BAO/SBO/SO) naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO):

 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlaters onderzoek voor leerlingen vanuit het SBO;
 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores);
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of Groeidocument en indien beschikbaar het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Schooladviesformulier met unieke code (door school te verkrijgen via Onderwijs Transparant)

Voor alle aanmeldingen aanleveren (indien aanwezig):

 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexieverklaring.

Stuur de gegevens per post naar:
OZO Onderwijs
Postbus 37056
3005 LB  Rotterdam

Of per mail naar:
ozo.onderwijs@horizon.eu

Stap 4: Horizon onderzoekt de aanmelding

Horizon onderzoekt of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek is. Dit onderzoek duurt 6 tot 10 weken en is een wettelijke termijn. 

Stap 5: de ouders ontvangen bericht over de aanmelding

U ontvangt een brief de aanmelding van uw kind. Als wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school als u een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als de school geen passende onderwijsplek kan bieden, ontvangt u ook een brief met toelichting.

Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2021/2022:

 • Het aanmelden van schoolverlaters groep 8 voor het 1e leerjaar VSO is mogelijk tussen 1 januari 2021 en vrijdag 12 maart 2021
 • Overige aanmeldingen (niet schoolverlaters groep 8) dienen wij uiterlijk vrijdag 5 juni 2021 te ontvangen. Ouders en betrokken onderwijspartijen ontvangen vóór de zomervakantie 2021 schriftelijk bericht of de leerling wel of niet geplaatst kan worden op een school van Horizon.

Heeft u vragen over het aanmelden van uw kind? Stuur dan een mail naar ozo.onderwijs@horizon.eu of bel ons op 0800 - 45 67 899.