Op Maat Horizon 89
Op Maat

Introductie

Op Maat is een school voor speciaal (basis) onderwijs in Alphen aan den Rijn. We streven naar een stabiele omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze zich veilig en prettig voelen. Naast onderwijs bieden we, in samenwerking met instanties in de regio, ook zorg aan om uw kind te helpen in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Onze klassen

Op Maat heeft 11 klassen: 1 kleuterklas, 2 SBO-klassen en 8 SO klassen (waarvan 5 structuurklassen). In de kleuterklas en de SO-klassen zitten maximaal 12 leerlingen, in de SBO-klassen zitten maximaal 16 leerlingen. De structuurklassen zijn prikkelarme groepen die bedoeld zijn voor leerlingen met autisme spectrum problematiek. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling met als basiskenmerken overzicht en structuur.

Methoden

Wij volgen uw kind vanaf het moment dat hij/zij op onze school start, tot twee jaar nadat uw kind van onze school vertrokken is. We kijken naar didactische en sociaal-emotionele leerresultaten. Dat doen we met verschillende toetsen, waarvan een aantal landelijke, zoals de Cito toets. Alle resultaten houden we bij in het leerlingvolgsysteem en het ontwikkelperspectiefplan (OPP).

Wij zijn een zogenoemde Vreedzame School waar we samen leren, samen werken en samen leven. Onze leerlingen worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, de scholengemeenschap en de samenleving.

Daarnaast maken we ook gebruik van Positive Behavior Support (PBS). De drie belangrijkste pijlers hiervan zijn: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid en dit alles vanuit een positieve benadering.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/m 8