DSC 9251
Op Maat

Memo oktober 2019

Dit is de derde memo van dit schooljaar. Ook hierin treft u weer diverse informatie en activiteiten aan binnen en buiten onze school. Veel leesplezier!

Logo Ouderraad

Ouderraad

De afgelopen periode is de Ouderraad weer actief geweest binnen de school. In de bijlage treft u meer informatie aan.

Memo 2

Informatie

  • Op 12 november as. organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een webinar (een lezing voor achter je computer) over Pubers en emoties. Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips! Meer info www.cjgalphenaandenrijn.nl
  • Stichting !Trigger organiseert op zondagmiddag 17 november as een recycle Sint  speelgoed ruilmarkt. Meer info www.triggr.nu
  • Op 25 november as. is er een ouderavond vanuit het CJG verzorgd door Brijder over
    Drank, drugs en roken: de verleidingen in de puberteit. Meer info www.cjgalphenaandenrijn.nl  
  • Op maandagavond 9 december as. is er een ouderavond vanuit het CJG verzorgd door Brijder over
    Pubers, Gamen en Social Media. Meer info www.cjgalphenaandenrijn.nl
Hoofdluis

Hoofdluis

Luis in je haar? Kammen maar! 

Vanuit de GGD treft u alle informatie aan over het hoofdluis protocol. 

Hoofdluis info

We merken dat er onder schooltijd veel wordt gebeld naar school. Wij verzoeken u vriendelijk om zo veel mogelijk na 15.00 uur te bellen. Dank u wel!

Week tegen kindermishandeling

Van 18 t/m 24 november as. is het de Week tegen kindermishandeling. Daarom willen we graag iets delen over hoe wij als school met dit onderwerp omgaan.

Als wij signalen krijgen van een onveilige situatie thuis gaan wij daarover met u in gesprek. Wanneer wij ons daadwerkelijk grote zorgen maken over de veiligheid van een leerling, zijn wij wettelijk verplicht om contact op te nemen met Veilig Thuis. Dit is een organisatie die met ons meekijkt of de hulp die we inzetten voldoende is. Uiteraard is het de bedoeling dat de hulp die wordt ingezet weer zorgt voor een veilige opvoedsituatie.

Enkele voorbeelden van signalen van onveiligheid zijn verwondingen, vaak ziek zijn, vieze kleding, agressief zijn, onderpresteren, vaak te laat zijn, buikpijn of concentratieproblemen. Deze signalen kunnen ook allemaal een andere oorzaak hebben. Daarom gaan
we eerst met uw kind en u in gesprek. Binnen onze school zijn er aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld die collega’s helpen om de stappen van de meldcode kindermishandeling te volgen. Op
onze school zijn dat Lotte Stouten (lotte.stouten@horizon.eu) , Corine van Zoest (c.zoest@sboopmaat.nl) en Miriam Timman (m.timman@sboopmaat.nl)

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of maakt u zich zorgen over uw eigen situatie? Kijk eens op https://www.weektegenkindermishandeling.nl/ of https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/