Horizon Op Maat low 8
Op Maat

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en ons leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kunt u tussen 8.15 en 8.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 - 996 27 00.

Naar de dokter

Afspraken met uw huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de groepsleerkracht of aan de administratie van school. Vult u ook het verlofbriefje hiervoor in dat verkrijgbaar is bij de groepsleerkracht of administratie.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 14.45 uur
Woensdag van 8.45 tot 12.30 uur
Groep 1/2 maandag, dinsdag, donderdag van 8.45 tot 14.45 uur
Groep 1/2 woendag van 8.45 tot 12.30 uur
Groep 1/2 vrijdag van 8.45 tot 12.45 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen

Jaarmarkt 20 september 2023
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

8 januari 2024

De overige studiedagen volgen nog.

ParnasSys

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem ParnasSys. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind. Klik hier om in te loggen.

Vanaf schooljaar 2019/2020 werken we ook met de app Parro.

Goed om te weten

  1. Sport: deze lessen worden 2 x per week gegeven door de vakleerkracht gymnastiek in de gymzaal van onze school. Voor de gymles hebben de leerlingen passende gymkleding nodig, denk aan een turnpakje voor meisjes en een korte broek met shirt voor jongens. De leerlingen zijn verplicht gymschoenen te dragen (geen zwarte zolen). Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. Schoenen die buiten worden gedragen zijn in de gymzaal niet toegestaan. De gymtijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 
  2. Overblijven: alle leerlingen blijven over op school. De tijdspanne van een half uur is tekort om tussen de middag naar huis te gaan. Voor de middagpauze nemen de leerlingen lunch mee. Voor de kleine pauze nemen de leerlingen iets kleins mee bijvoorbeeld fruit of iets te drinken. Het is niet toegestaan om chips, snoep, chocola, frisdrank met prik, energiedrank of drinken in blik / flesjes mee te nemen. Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het overblijven.
  3. Medicatie: wanneer een leerling medicatie gebruikt, moeten ouders schriftelijk toestemming geven aan de school om de medicatie te mogen geven. Na elke verandering in medicatie moet dit aan de school worden doorgegeven. De leerkracht (of een vervanger) zal zorgdragen voor het toedienen van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/of op het juiste tijdstip of erop toezien dat de jongere dit conform het voorschrift zelf doet. Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u dit dan a.u.b. met de juiste instructies doorgeven aan de betreffende leerkracht.
  4. Traktaties: bij bijzondere gelegenheden, zoals een verjaardag, is de mogelijkheid om op school te trakteren. We verzoeken u van te voren met de leerkracht af te stemmen wanneer er wordt getrakteerd. Eventueel kunt u dan ook rekening houden met allergieën van leerlingen. De leerlingen vieren hun verjaardag in de eigen klas; dit in verband met de rusthandhaving in school.
  5. Speelgoed en gadgets: op school zorgen wij voor voldoende spelmateriaal in de groep, zodat het niet nodig is iets van thuis mee te nemen. Spelcomputers zoals een Gameboy, Nintendo DS, PSP zijn niet toegestaan in de school. Vanuit school kopen wij ballen voor op het schoolplein. Het is niet toegestaan om ballen van thuis mee te nemen. Uiteraard is het mogelijk om knikkers, een springtouw of een diabolo mee te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling als er iets met het spelmateriaal gebeurt. In verband met het Corona-virus mogen kinderen tijdelijk geen speelgoed en gadgets meenemen naar school.