Rijnstroom college intern low res 153
Rijnstroom College intern

Aanmelden

Onderwijs volgen op de interne afdeling van het Rijnstroom College is alleen voor jongeren die geplaatst zijn bij Rijnhove residentiële jeugdzorg. Dit gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris: Christine van Woensel

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-4567899 of mailen naar instroom.jeugdzorg@horizon.eu