Horizon Alphen externe school low res 55 van 138
Rijnstroom College

Het Rijnstroom College ontvangt ESF REACT-EU subsidie voor arbeidstoeleiding!

Het Rijnstroom College investeert de extra middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen vanaf het derde leerjaar. De middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken.

Rijnstroom College ontvangt ESF subsidie